ปลูกทุเรียน 2 ต้นไว้กินเอง แค่นี้ก็ไม่ทันแล้ว

ท่านใดที่ชอบกินทุเรียนจะต้องอ่านเลย อย่ างที่ทราบกันดีว่าทุเรียนนั้นค่อนข้างราคาสูง เพราะมันอร่อยมาก ความต้องการของตลาดก็สูงเหมือนกัน หากจะหาซื้อกินบ่อยไปก็เปลืองเงินไม่น้อยเลย วันนี้เลยชวนทุกคนมา ปลูกทุเรียน ไว้กินเอง 2 ต้นเท่านั้นก็ทำให้มีทุเรียนกินเองในบ้านแล้ว โดยบทความนี้เป็นการปลูกทุเรียนโดยคำแนะนำของ ดต.สุวรรณศักดิ์ แกนวงษา เกษตรผู้ชำนาญการในการปลูกทุเรียน ทำอย่ างไรมาดูเลย ทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ เป็นต้นไม้ประเภทยืนต้นและมักจะชอบน้ำ ฉะนั้นเวลาปลูกก็ต้องมั่นใจว่ามีน้ำเพียงพอตลอด ดินที่ปลูกระบายน้ำได้ดี หากจะปลูกในฤดูแล้งควรทำหลุมโคลนให้ดีแล้วหาฟางข้าวมาคลุมโคนต้นด้วย และหมั่นรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง หรือจะทำระบบน้ำด้วยสปริงเกอร์ก็ได้และหาแสลนบังแดดไว้บางส่วนดินจะได้ไม่แห้งเร็วเกินไป ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของทุเรียนในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน เพราะว่าหลาย ๆ อย่ างต่างกัน เช่น สภาพอากาศ ดิน พื้นที่ในการปลูกด้วย หากต้นทุเรียนสมบูรณ์เราจะเห็นมีใบยอดแก่และพอหน้าแล้งประมาณ 14 วันจะเริ่มเ ห็ น ด อ ก และหลังจากนั้นก็จะมีระยะของ ด อ ก อีก 60 วันจนไปถึงระยะการเก็บผลผลิต ซึ่งถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะเหมาะช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. ส่วนภาคอีสานก็จะเป็นช่วงเดือน […]

adminNa adminNa

April 27, 2020

ไปหามาปลูก ไม้มหัศจรรย์ เคราฤาษี ดูด ฝุ่นPM2.5 กันชื้น

PM2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและ ม ะ เ ร็ ง ตามคำเตือนขององค์การอนามัยโลก หลายคนคงพอสังเกตเห็นได้ว่าในท้องฟ้าของเรานั้นปกคลุมไปด้วยหมอกจางๆ โดยหารู้ไม่ว่าที่ตาเรามองเห็นนั้นกลับไม่ใช่หมอก หากแต่คือฝุ่นควันที่มีมากจนเกินค่ามาตรฐาน ดังที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกมากล่าวว่า หมอกหนาทึบที่เรามองเห็นนั้นเกิดจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน หนึ่งในไม้ประดับที่ฮิตนำมาเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ ก็คือต้นเคราฤาษี หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า มอสสเปน โดยเฉพาะช่วงที่ภาวะฝุ่นมลพิษ PM 2.5 บุกเมือง พบว่าต้นเคราฤาษีจะช่วยดูดซับโลหะหนักและช่วยกรองลดฝุ่นละอองเข้าบ้านได้ เป็นวิธีสร้างสภาวะแวดล้อมบ้านน่าอยู่จากธรรมชาติได้ดี โดยเฉพาะช่วงที่ภาวะฝุ่นมลพิษ PM 2.5 บุกเมือง พบว่าต้นเคราฤาษีจะช่วยดูดซับโลหะหนักและช่วยกรองลดฝุ่นละอองเข้าบ้านได้ ต้นเคราฤาษีมีต้นเป็นสีเขียวเทา ลักษณะใบเป็นเส้น ๆ ห้อยลงสู่พื้น คล้ายหนวดฤาษี สามารถออกดอกได้แต่ดอกจะเล็กมาก และมีอายุเพียง 2-3 วันเท่านั้น วิธีปลูกต้นเคราฤาษี ค่อนข้างง่าย ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรือดูแลรักษามากนัก เพราะรากที่มีของต้นเคราฤาษีนั้นมีไว้เพียงเพื่อยึดเกาะเท่านั้น แต่ไม่ใช่ตัวนำทางอา ห า ร เหมือนต้นไม้อื่น ๆ โดยต้นเคราฤาษีสามารถอยู่ได้ด้วยการกินอา […]

adminNa adminNa

February 12, 2020

หลักการสร้างโรงเรือนที่ดี ถูกต้องตามแบบ

โรงเรือนโคขุนหรือโรงเรือนเลี้ยงโค ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสำหรับเป็นที่พักอาศัยของโค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงโคขุนที่จำเป็นต้องเลี้ยงโคในโรงเรือนเพื่อขุนโคให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1. สถานที่ 1.1 ควຣเป็นที่ดอน ຣะบายน้ำได้ดี หรือວาจจะต้องถมพื้นที่ ให้สูงกว่าระดับปกติเพื่อไม่ให้น้ำขังในฤดูฝน 1.2 ควຣมีทางให้ຣถบรรทุกเข้าออกได้ เพื่ວความสะดวกในการนำโคเข้าขุนและส่งตลาด 1.3 ควຣให้ความยาวของคວกอยู่ทิศตะวันอວก-ตะวันตก 1.4 วางแผนให้สามาຣถขยายกิจการได้ในວนาคต 2. ขนาดของคວก 2.1 โรงเรืວนວาจะประกວบด้วย คວกขังเดี่ยวหลายๆ คວกตามจำนวนโคที่ต้ວงการขุน แต่ละคວกควຣมีขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร 2.3 หากต้ວงการขุนแบบຣวมหลายตัวในคอกเดียวกัน พื้นที่คວกไม่ควรน้อยกว่า 8 ตาຣางเมตร/ตัว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวควຣมีหลังคาอยู่ประมาณ 1 ใน 3 ก็เพียงพอแล้ว ส่วนที่เหลืວให้เป็นที่โล่งหรืວมีร่มไม้ก็ยิ่งดี 2.3 ถ้าพื้นที่ต่ວตัวน้ວยเกินไป จะมีปั ญ ห าเรื่องพื้นคอกแฉะ แม้กระทั่งฤดูแล้ง แต่ถ้ามากเกินไปก็จะต้องเสียพื้นที่มากและเปลืองค่าใช้จ่ายในการสร้างคอกมากขึ้น 2.4 ถ้าจะสร้างหลังคาคลุมพื้นที่คວกทั้งหมดก็ได้ มีข้ວดีที่ไม่ทำให้พื้นคอกแฉะในฤดูฟน แต่ก็มีข้ວเสียหลายประการคือ สิ้นเปลืວงโดยใช่เหตุและโคວาจจะขาดวิตามินดี เพราะไม่มีโວกาสได้รับแสงแดดเลย […]

adminNa adminNa

February 4, 2020

เกษตรผสมผสาน ทำได้จริงกลางสวนอ้อย 5 แสนบาทต่อปี

นาย จิรศักดิ์ คำสีทา เกษตรกร อ.หนอเรือ จ.ขอนแก่น ปลูกพืชเ ชิ งเดี่ยวทำไร่อ้อยมาตลอด จึงทดลองปลูกพืชชนิดอื่นบนไร่อ้อยของตัวเอง เดิมทีมีที่ดินอยู่แล้ว และทำอ้อยอย่างเดียว 16 ไร่ จน พ.ศ. 2555 เข้าร่วมโครงการ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กับมิตรผล และจากการศึกษาต่างๆ เลยลองแบ่งพื้นที่ ทดลองปลูก 6 ไร่ ทำเกษตรผสมผสาน โดยเริ่มด้วยการปลูก ข้าว พืช ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น เลี้ยง ห มู ขุดสระเลี้ยง ป ล า ไ ก่ โดยเล่าว่า แค่วันเดียวก็สามารถขายผักได้ถึง 450 บาทต่อวัน เดิมทีปลูกอ้อย จะมีรายได้แค่หลังจากผล เดิมที่ การปลูกอ้อย จะได้กำไรสุทธิประมาณ 2 แสนกว่าบาท ภายหลังทำเกษตรผสมผสานไปด้วย เก็บผักขายได้ทุกวัน รวมแล้วเฉพาะการปลูกผัก […]

adminNa adminNa

February 3, 2020

การเลี้ย งกุ้งฝอย บ่อปูนสร้างรายได้

การ เ ต รี ย มบ่อ 1.เตรียมบ่อซีเมนต์กลม จะเป็นบ่เก่าหรือ ใหม่ก็ได้  แต่ถ้าเป็นบ่เก่า ควรแช่น้ำทิ้งไว้ ซักอาทิตย์ก่อน เพื่อลด ความ เ ค็ ม ข อ งปูน 2.หำการเติมน้ำ ลงบ่อ ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน 3.นำผัก ต บ ชะวาหรือหญ้าขน ใส่ลงในน้ำที่เติม ประมาณ 4-5 ฟ่อน 4.ปล่อยกุ้ง 4 ขีด/1บ่อ  หลังการปล่อย เราไม่ให้อาหารนะครับ เป็นเวลา 7 วัน เพื่อให้ กุ้ ง ปรับตัวในบ่ การเตรียมอาหาร สำหรับกุ้ง ฝ อ ย 1.ไข่ต้มสุก คัดเฉพาะ ไข่ แดง ประมาณ […]

adminNa adminNa

February 3, 2020

ทำไมต้องพอเพียง อยากให้ได้อ่านทุกคน

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนในแนวพระราชดำริของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ทรงคิดและตระหนักมาช้านาน เพราะหากเราไม่ไปพี่งพา ยึดติดอยู่กับกระแสจากภายนอกมากเกินไป จนได้ครอบงำความคิดในลักษณะดั้งเดิมแบบไทยๆไปหมด มีแต่ความทะเยอทะยานบนรากฐานที่ไม่มั่นคงเหมือนลักษณะฟองสบู่ วิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้อาจไม่เกิดขึ้น หรือไม่หนักหนาสาหัสจนเกิดความเดือดร้อนกันถ้วนทั่วเช่นนี้ ดังนั้น “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้สื่อความหมาย ความสำคัญในฐานะเป็นหลักการสังคมที่พึงยึดถือ หลายคนชอบถามว่าทำไมต้องพอเพียงซึ่งบางครั้งผู้เขียน ก็นึกอยู่ในใจว่าคำถามนี้เราไม่จำเป็นต้องถามใครเลยในเมื่อในส่วนลึกของทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่เเล้วว่าเหตุใดเราจึงต้องพอเพียง ความพอเพียงคืออะไร หลายคนมักชอบถามคำถามนี้ ความพอเพียงคือการรู้จักพอ พอใจในสิ่งที่ตนเองมี พอใจในสิ่งที่ตนเองสร้าง เเละอยู่ได้ด้วยการสร้างของตนเอง อยู่ด้วยลำเเข้งตนเอง โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่น เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นมา เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเราก็สามารถที่จะยืนด้วยขาเราโดยที่เราไม่ล้ม เมื่อเกิดปัญหาเราไม่อด เนื่องจากเราช่วยตัวเองได้ หลักการเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเเท้เเน่นอนหากเรารู้จักพิจารณาชีวตตามหลักความเป็นจริงได้ว่า สิ่งสำคัญที่สุด ความสุขที่เเท้จริงที่สุดที่เราอยากได้คืออะไรเเล้วทุกคนจะเข้าใจ ข้าพเจ้าเชื่อว่าความคิดของหลายๆคนนั้นความสุขที่ต้องการมากที่สุดคือความสงบ มิใช่อย่างอื่น ถามว่าเงินมีความหมายกับชีวิตของเรามากไหม ทุกคนคงตอบว่ามาก เเต่ก็ไม่ใช่ความต้องการขั้นสูงสุดใช่หรือไม่ ข้าพเจ้าอยากถามทุกคนว่า ณ ตอนนี้ที่เรากำลังทุ่มเเรงไปนั้นก็เพื่อเงิน เเต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเงินมีค่ามากไม่พอเนื่องจากว่า อาหารเเพงมากเกินไปจนเงินหมด ค่าไปจะทำอย่างไร คนที่รู้จักการเตรียมพร้อมเท่านั้นเเหละที่จะอยู่ได้ ข้าพคิดว่านิสัยของคนไทยเเปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เวลามีอะไรเข้ามาใหม่ก็มักจะรีบไขว้คว้า ใช่อยู่ว่าการไขว่คว้าเป็นสิ่งดี เเต่ที่คนไทยขาดคือ การพิจารณาถึงผลเสียที่จะตามมา เช่น ยางราคาเเพง ก็พากันตัดพืชเก่าๆของตนเองทิ้งถางที่ตัดต้นไม้ทิ้ง เคยปลูก ผัก […]

adminNa adminNa

January 31, 2020

อย่าดูถูกคนภายนอก หนุ่มบูน เลี้ยงวัวปลดหนี้เงินเก็บหลักล้าน

ใครๆ ก็อยากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียว รายจ่ายในชีวิตประจำวันนั้นมีอยู่มากมายแบบนี้จะมีวิธีอุดรายจ่ายอย่างไร? เรามาลองมาดูกันว่าถ้าอยากมีเงินเก็บมากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต มีคนมากมายที่ไม่ได้วางแผนและจัดสรรการใช้เงิน สมมติว่าได้เงินมาเดือนละ 2O,OOO บาท ก็กะว่าไม่ควรใช้เงินเกินยอดนี้ เมื่อตัวเลขที่ตั้งไว้ในใจตรงกับรายได้ ก็ทำให้ใช้จ่ายเยอะและไม่ค่อยเหลือเงินเก็บ แต่การตั้งต้นด้วยเงินออมก่อนนั้นจะทำให้เรามองเห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเท่าไรกันแน่ที่เราควรใช้จ่ายได้ต่อเดือน เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊กที่ใช้ชื่อ ธีรพล สายทอง ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องการเลี้ยงวัว โดยฝ่าฟันอุปสรรค จนสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ แลະมีเงินเก็บหลักล้าน ด้วยวัยเพียง 25 ปี แลະสามารถปลดหนี้ให้พ่อแม่ โดยเนื้อหาได้รະบุเอาไว้ดังนี้ “เช้านี้เอาข้อคิดดีๆมาฝากครับไปอ่านเจอมา สมมุติผมมีเงินอยู่3แสน ถ้าผมเอาไปดาวน์รถ1คัน ผมจະต้องผ่อนทุกเดือนลະ 80OO-1OOOO เป็นเวลา4-5ปี ( เขาเรียกว่าหนี้สิน ) แต่ถ้าผม เอาเงินนั้นมาซื้อวัว จະได้ปรະมาน7-1Oตัว แลະทุกๆปี ผมจະได้ลูกวัวเพิ่ม7-1Oตัว ( อันนี้เขาเรียกว่าทรัพย์สิน ) แลະถ้าเปรียบเวลา5ปี ค่อยขายพวกลูกวัวแล้วมาซื้อรถ วันนั้นแหลະ ผมจະมีทั้งรถทั้งวัว ทั้งๆที่เป็นเงินลงทุนก้อนเดียว” ข้อคิดนี้สอนไห้รู้ว่า… อย่าเอาเงินไปลงทุนกับอະไรๆที่มันจม พยายามคิดหาวิธีให้เงินนั้นงอกเงย จະได้ต่อยอดไปเรื่อยๆครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น […]

adminNa adminNa

January 31, 2020

วิธีเลี้ยงปลาช่อน ในบ่อซีเมนต์

สวัสดีครับผู้อ่านทุกๆท่านสำหรับบทความนี้เราก็จะมีวิธีการเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์มาฝากสำหรับผู้ใดที่กำลังอยากศึกษาหรือว่าอยากเรียนรู้ วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้การเลี้ยงกัน จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ การเตรียมบ่อซีเมนต์ บ่อซีเมนต์ควรมีขนาดความกว้างและยาวคือ 2 x 3 เมตรหรือ 2 x 2 เมตรก็ได้ขณะที่ความลึกประมาณ 30 cm แนะนำให้ทำหลังคาเพื่อกันฝน ซึ่งบ่อซีเมนต์ที่มีขนาด 2 คูณ 3 เมตรจะสามารถเลี้ยงได้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ตัว ดังนั้นถ้าต้องการที่จะเลี้ยงในปริมาณที่มากๆ เช่นอยากเลี้ยงประมาณ 1,000 ตัวควรเตรียมบ่อให้มีขนาด 5×10 m มีความลึก 1 เมตร จากนั้นใส่ผักต บชวาหรือผักต่างๆเพื่อให้ปลามีที่หลบแสง และเป็นอาหารของปลาได้ โดยการเลี้ยงควรคัดขนาดปลาที่โตเท่าๆกันในบ่อเดียวกัน การเตรียมบ่อดิน 1.ควรลึกประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรบอกคนมีคันดินสูงประมาณ 1 เมตร หากเป็นบ่อเก่าให้ทำการสูบน้ำออกและโรย ปู นขาวอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นทำการตากบ่อสักประมาณ 10 วัน 2.ทำการกั้นด้วยต าข่ายไนลอนเพื่อไม่ให้ปลากระโดดออกได้ […]

adminNa adminNa

January 30, 2020

คนรุ่นใหม่ ที่อยากทำเกษตรเลี้ยงชีพ ต้องรู้

สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ ยุคนี้ต้องบอกว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งเกษตรอนุรักษ์ธรรมชาติ มาแรง แล้วยิ่งทำให้คนสนใจที่จะทำมากขึ้น แต่การทำเกษตรนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด หลายๆคนอาจจะมองว่าทำง่าย แต่แท้จริงแล้วนั้น อยากมาก ถ้าหากขาด หลักการ และ ขาดความเข้าใจ ซึ่งนั่นเป็นเหตุให้คนหลงทาง หรือที่เรียกว่า ติดกับดัก นั่นเอง วันนี้ผมจะเอากับดักที่ว่านี้ มาให้ได้พิจารณา ว่ามีความจริงแท้แค่ไหน 1. ทำเกษตรโดย ขาดจุดหมาย การที่มีที่ดิน และมีทุน แล้วจะลงมาทำเกษตรเลย แค่นี้คงยังไม่พอ แต่จำเป็นต้องรู้ว่า จะปลูกอะไร ปลูกอย่างไร และ ปลูกแล้วจะไปขายที่ไหน ลองคิดดูสิครับ ว่า ถ้าไม่รู้หรือ ไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่ว่านี้ สิ่งที่ตามมาจะต้องเจออะไร ลองถามตัวเองดูครับ? เพราะถ้าเราขาดเป้าหมายแล้วย่อมไม่ดีต่อ การทำงานในอนาคตแน่นอน ซึ่งอาจจะล้ มเหลวก็ได้ ดังนั้นแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำเลย คือ เป้าหมายใน 2 ชอบเกษตรจริง หรือแค่ อยากลองดู ถ้าคิดว่าการทำเกษตร คือ การทำเพื่อทดลองทำดู […]

adminNa adminNa

January 30, 2020

ทฤษฎีพ่อผสมตำราอิสราเอล 1 ไร่ทำเงิน 6 แสน

อาชีพเกษตรกร หลายคนมองว่าไม่น่าจะสร้างฐานะอะไรได้ เด็กรุ่นใหม่จึงทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด มุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่เป็นลูกจ้างเต็มขั้น…แต่ไม่ใช่กับ พงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.มหาสารคาม… เรียนจบมุ่งหน้ากลับบ้าน พร้อมปณิธาน ทำเกษตรทำไมจะรวยไม่ได้ “เรียนจบเกษตรฯ ม.แม่โจ้ เพื่อนหลายคนมองว่า ผมบ้า ไม่ยอมทำงานบริษัทเหมือนคนอื่น แต่มาเป็นเกษตรกร แถมยังมาทำกินในพื้นที่แล้ง อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนหนึ่งผมเชื่อมั่นว่า ประสบการณ์ที่เรียนมา และความรู้ที่ได้จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับอิสราเอล ประกอบกับการทำเกษตรแบบผสมผสานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะช่วยพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้กลับมาปลูกพืชได้ เลยใช้พื้นที่ 7 ไร่ที่มีลองปลูกพืชผัก” พงษ์พัฒน์ ยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2559 บอกว่า พื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่แห้งแล้ง ดินเค็ม ปลูกอะไรไม่ได้ เลยใช้เทคโนโลยีที่เรียนรู้มาจากอิสราเอล พลิกฟื้นดินทรายมาปลูกพืช… เริ่มจากพลิกหน้าดิน นำแกลบดิบ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก อย่างละ 1 ส่วน ผสมกับดิน 2 ส่วน ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพครึ่งลิตร คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 เดือน […]

adminNa adminNa

January 27, 2020
1 2 3 8