รับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

รับสมัครและการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ศรภ. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชากรในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย จะมีการสอบภาควิชาการ ได้แก่ การสอบความรู้ความสามารถในเรื่องภาษาท้องถิ่นและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย การสอบคร้งนี้จะเป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อการบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ประเภทนายทหารประทวน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถภาษาท้องถิ่นและภาษาประเภทศเพื่อนบ้าน บรรจุเเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

adminNa adminNa

May 21, 2020

แนะแนวคุฯสมบัติการสอบเข้าเป็น นายสิบ ชาย/หญิง เหล่าแพทย์

ในทุกๆปี กรมแพทย์ทหารบกจะมีการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ชาย/หญิง เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าแพทย์ ซึ่งรับเป็นรุ่น รุ่นละ 70 อัตรา เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน ที่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จากนั้นก็จะกระจายบรรจุลง รพ. ค่ายต่างๆ ทั่วประเทศ การรับสมัครครั้งล่าสุดคือ ม.ค.63 สำหรับบทความนี้ศึกษาไว้ก่อน เพื่อรอการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2564 นะครับ ณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก สำหรับน้องๆพลทหาร ที่ปลดแล้วหรือกำลังปลด ดูข้อนี้ เป็นทหารกองหนุน (ชาย) สังกัดกองทัพบก,กองทัพเรือ,กองทัพอากาศ (เหล่าแพทย์) ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว) อายุระหว่าง 18-25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (จำนวน 50 อัตรา) สำหรับน้องๆ บุคคลพลเรือนทั่วไป ดูข้อนี้ เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) อายุระหว่าง 18 – 25 […]

adminNa adminNa

May 16, 2020

อยากเป็นนายสิบ ชาย/หญิง เหล่าทหารการเงิน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ในทุกๆปี กรมการเงินทหารบก มีการเปิดรับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง ไม่จำกัดเหล่า เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารการเงิน โดยรับเป็นรุ่นๆ ละ 70 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 40 คน หญิง 30 คน เข้าศึกษา ที่ โรงเรียนทหารการเงิน เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นจะกระจายบรรจุตามอัตราว่างของแผนกการเงินในหน่วยทหาร ทั่วประเทศ ***เมื่อ เดือน มี.ค.63 ที่ผ่านมาได้มีประกาศประกาศรับสมัคร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงได้มีการเลื่อนการรับสมัครออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ*** นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เคยมีการรับสมัคร จะได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้น เรามาศึกษาคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ในปีนี้กันครับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย – มีสัญชาติไทยโดยการเกิด – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี 2533-2545) – ไม่รับผู้ที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ผ่อนผันในปีที่มีการรับสมัคร – […]

adminNa adminNa

May 15, 2020

บริษัท โซนี่ เปิดรับสมัคร 17000 ต่อเดือน สวัสดิการดีเยี่ยม

ข่าวดีสำหรับใครที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้ บริษัท โซนี่ เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ ระบบแผนที่นำทางติดรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต 1,000 อัตรา รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 17,000 บาท เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร หญิง วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุ 18-35 ปี ส่วนสูง 153 ซม. ขึ้นไป ไม่มี โ ร ค ประจำตัว และสายตาปกติ ทำโอที และเข้ากะกลางคืนได้ รายได้ปกติ ค่าจ้างวันละ 331 บาท+ค่าตอบแทน 31.03 บาท = 362.03 บาท/วัน เงินขยันรายเดือน เดือนละ 900 บาท ค่ารถ 24.39 บาท/วัน ค่าอาหาร วันละ […]

adminNa adminNa

May 7, 2020

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2563

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2563 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ในตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา #หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็น #พลอาสาสมัคร ตำแหน่ง #พลสารวัตร #หมวดทหารสารวัตร จำนวน ๖ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ – ๘ มิ.ย. ๖๑ #สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ : กองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร #คุณสมบัติ เป็นทหารกองหนุน (ชาย) ที่ปลดประจำการแล้ว – สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 – มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบรูณ์ สูง 160 ขึ้นไปหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดสมัครสอบข้าราชการ #อ้างอิง […]

adminNa adminNa

May 5, 2020

รายละเอียดการรับสมัคร ครู ตชด. ครุทายาท (รายละเอียดเก่าใช้เพื่อศึกษา)

รายละเอียดการรับสมัคร ครู ตชด. ครุทายาท (รายละเอียดเก่าใช้เพื่อศึกษา)และในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ ดับเพลิง) ในสังกัด บช.ตชด. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ช่องทางนี้ได้ 1.สอบเป็นตำรวจให้ได้ก่อน 2.โยกย้ายมาเป็น ตชด.(*ตามเงื่อนไขการบรรจุ) 3.สมัครใจ ปฏิบัติหน้าที่ ครู ตชด. ครู ตชด. ครุทายาท ครู ตชด. ครุทายาท หากให้เลือกการใช้ชีวิตระหว่างความสุขสบายกับความยากลำบาก เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกอย่างแรก ไม่มีใครอยากทน-อยากใช้ชีวิตลำบากแน่นอน แต่สำหรับคนบางคนเขาพร้อมเดินหน้าไปหามัน พร้อมเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างน่าชื่นชม…เพียงเพื่อได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน-ตอบแทนคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เขาเทิดทูนบูชาเหนือสิ่งอื่นใด…

adminNa adminNa

May 5, 2020

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น พลขับรถยนต์ทหาร อยากรู้มีคำตอบ

พลขับ (ชกท.640) นอกจากจะมีหน้าที่ขับรถยนต์ทหารตามภารกิจต่างๆ แล้ว ยังมีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุงรถตามระยะ รวมไปถึงดูแลเครื่องมือประจำรถให้สะอาดและพร้อมใช้งานทันที ดูแลและควบคุมการบรรทุกให้มีความเหมาะสม ดังนั้นตำแหน่งพลขับ จึงต้องสรรหาคนที่มีความรู้ ความชำนาญในการใช้รถ เพื่อบรรจุในตำแหน่งพลขับทางทหาร ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นพลขับ ปัจจุบันในส่วนของกองทัพบก นอกจากสอบที่ กรมการขนส่งทหารบกแล้ว ตามหน่วยระดับกรม ระดับกองพลต่างๆ ก็มีการสอบบรรจุเป็นประจำทุกปี สามารถติดตามข่าวได้ที่เพจ https://www.facebook.com/armyinfoetc/ คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสอบได้ – เพศชาย – วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า – ต้องเป็นทหารกองหนุน (รับทั้งผู้ที่ปลดจากทหาร และ คนที่ จบ รด.) – มีอายุ 22 – 30 ปี – มีใบขับขี่ – มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น *ย้ำแค่เบื้องต้น ต้องสอบวิชาการอะไรบ้าง แต่ละหน่วยสอบวิชาต่างกันออกไป แต่ที่แน่ๆ มีสอบเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และวิชาสามัญ ระดับ ม.ปลาย สอบปฏิบัติอะไรบ้าง จะต้องทำการทดสอบสถานีต่าง ๆ […]

adminNa adminNa

April 21, 2020

ฟาร์มเฮ้าส์ เปิดรับพนักงาน ป6 ขึ้นไป จำนวนมาก สวัสดิการดี

โอกาสดีๆมาแล้ว สำหรับท่านที่กำลังว่างงาน หรือมองหางานทำ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายขนมปังและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานรายวัน เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานรายวัน ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี วุฒิการศึกษาในการสมัคร ป.6 ขึ้นไป สามารถเข้ากะได้ สวัสดิการสำหรับพนักงาน ค่ากะ ค่าข้าว เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยงวันหยุดประเพณี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวขสุขภาพประจำปี และชุดยูนิฟอร์ม เอกสารในการสมัครงาน รูปผู้สมัครไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา หรือ ตัวจริง (ถ้ามี) สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีจดทะเบียน) สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีจดทะเบียน) สูติบัตรบุตร (กรณีจดทะเบียนสมรส […]

adminNa adminNa

April 21, 2020

ลาซาด้า เปิดด่วนคนมีรถ รับส่งสินค้าชั้วคราว 2100 ต่อวัน

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทในเครือลาซาด้า ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการขนส่งทั้งหมด เพื่อการจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็วให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า โดยล่าสุดได้มีการเปิดรับสมัครรถร่วมส่งสินค้าชั่วคราว เพื่อวิ่งงานส่งสินค้าในวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจหางาน ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครรถร่วมส่งสินค้าชั่วคราว ประเภท รถแท็กซี่ รถยนต์บ้าน รถ5ประตู และ กระบะแคป 4 ประตู ร่วมส่งสินค้าชั่วคราวที่ศูนยกระจายสินค้า 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าบางบอน ศูนย์กระจายสินค้ารัตนาธิเบศร์ ศูนย์กระจายสินค้าสาขาสมุทรปราการ โดยวิ่งงานในวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2563 รายได้ประจำวันเฉลี่ยวันละ 2,100 บาท โดยบริหารค่าน้ำมันเอง ยิ่งส่งมาก รายได้ยิ่งมาก สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรถร่วมส่งสินค้ากับทางลาซาด้า เอ็กซ์เพรส ชั่วคราว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://th.city/ONn3s โพสต์ดังกล่าว […]

adminNa adminNa

April 17, 2020

ม.3 ขึ้นไป ชาย/หญิง 59 อัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ม.3 ขึ้นไป ชาย/หญิง 59 อัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1.นายทหารสัญญาบัตร 9 อัตรา (ป.ตรี) ผู้สมัครนายทหารสัญญาบัตร จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.28-31 ธ.ค.45) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ . 2.นายทหารประทวน 50 อัตรา(ม.3/ม.6/ปวช/ปวส) ผู้สมัครนายทหารประทวนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.45) ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลพลเรือน/นายทหารประทวน/ทหารกองหนุน/ลูกจ้าง/พลอาสาสมัคร/พนักงานราชการ ยกเว้นกลุ่มตำแหน่งพลขับรถ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค.33-31 ธ.ค.41) และผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน มี สด.3 […]

adminNa adminNa

March 26, 2020
1 2 3 13