ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุน เหล่าทหารม้า เข้ารับราชการ 210 อัตรา ประจำปี 2563

ศูนย์การทหารม้า มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้า เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 210 อัตรา ศูนย์การทหารม้า คุณสมบัติผู้สมัครสอบ – เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2563 โดยอายุไม่เกิน 25 …

Read More

ธนาคารกสิกรไทย รับสมัคร วุฒิ ปวส ขึ้นไปเงินเดือน 17,200 บาท

เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำบังมองหางานใหม่หรืองานดีๆ ซึ่งตอนนี้ ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน เงินเดือนสูง พร้อมสวัสดิการดี เราจึงนำรายละเอียดในการรับสมัครมาฝากกันค่า บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่แนะนำบริการดิจิทัล (Digital Service Officer) พนักงานต้อนรับ – แนะนำ/เชิญชวน/ฝาก/ถอน ให้ใช้บริการผ่านช่องทาง …

Read More

กำลังรับสมัคร 908 อัตรา กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563

กำลังรับสมัคร 908 อัตรา กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 เปิดสอบทหารอากาศ แล้ว!!! รับสมัครทั้งชายและหญิง เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจําปีงบประมาณ 2563 กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน …

Read More

ขนส่ง DHL รับสมัครพนักงาน

รียกได้ว่าใกล้จะหมดเดือนแรกแล้ว สำหรับปี 2563 เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้งานทำ และกำลังมองหางานทำอยู่ วันนี้เราจึงได้นำโอกาสดี ๆ มาฝากกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีงานทำ และสนใจหางานทำ บริษัท DHL supply chain Thailand บริษัทขนส่งชั้นนำ ได้มีการประกาศรับสมัครพนักงาน ดังนี้ รับเป็นพนักงานประจำโดยตรง ไม่ผ่าน Sub เงินเดือนพนักงานคลังเริ่มต้นที่ 10380 เงินเดือนพนักงานขับ RT เริ่มต้น 12500 มีใบเซอร์ ชุดยูนิฟอร์ม 5 …

Read More

สมัครสอบ ก.พ. 2563 เปิดสอบ กพ. ภาค ก ประจำปี 63

สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก รอบทั่วไป โดยปี 2563 การสอบ ภาค ก. จะมี 2 แบบ 1. แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) 2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Computer) ประมาณการรับสมัครสอบ มีดังนี้ – ประกาศรับสมัครฯ จะประกาศได้ภายในเดือนมกราคม 2563 ทั้ง 2 ประกาศ …

Read More

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นประทวน (ชาย/หญิง) ประจำปี 2563 จำนวน 100 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) …

Read More

คำแนะนำการรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563

คำแนะนำการรับสมัคร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร 1. นายสิบทหารบก 1.1 พลเรือน อายุ 18-22 ปี–อายุ 18-20 ปี (เกิด2541-2545) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9) –อายุ 21 ปี (เกิด2542) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8) สมัครสอบนายสิบทหารบก 2563  เปิดรับ 1,985 อัตรา!! /สมัครนายสิบทหารบก 2563 / …

Read More

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 2563

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 2563 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 57 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 17 เม.ย. 2563 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 39 ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. – 5 มิ.ย. 2563 ประจำปีการศึกษา 2563 สมัครได้ที่เว็บนี่ : https://rtanc.thaijobjob.com/ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก : …

Read More

วศ.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการ

วศ.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการกองทัพบก (ทบ.) เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 94 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 ประกาศกองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจําปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เปิดสอบบรรจุ 94 …

Read More

พล.ร.15 รับสมัครทหารกองหนุน สิบเอก จำนวน 11 อัตรา

พล.ร.15 รับสมัครทหารกองหนุน (อัตราสิบเอก) จำนวน 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 63 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) …

Read More