[สมัครออนไลน์คลิก] บช.น. กำลังรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563

กำลังรับสมัครในขณะนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก #เพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการคงบคุมฝูงชน 1 และ 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 🎬กำหนดการรับสมัครออนไลน์ http://www.policeadmission.org ในวันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 63 [สมัครออนไลน์คลิก] บช.น. กำลังรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563

adminNa adminNa

August 1, 2020

ด่ว น บริษัท ซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

วันนี้แอดมีเ รื่ อ งราว มาประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ว่างงานและคนที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน สามารถเข้าสอบถามและสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ ด่ว น บริษัท ซีพี ออลล์ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สวัสดิการดี โบนัส 4 ครั้ง/ปี วันนี้แอดมีเ รื่ อ งราว มาประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่ว่างงานและคนที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน สามารถเข้าสอบถามและสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะ สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด , พนักงานประจำร้าน […]

adminNa adminNa

July 28, 2020

[วิดีโอ] การฝึกนายสิบตำรวจหญิง “กองร้อยน้ำหวาน”

[วิดีโอ] การฝึกนายสิบตำรวจหญิง “กองร้อยน้ำหวาน” สิ้นเดือนนี้จะมีการเปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเพื่อสอบเป็นนายสิบ #ตำรวจหญิง ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 และ 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 150 อัตรา สำหรับน้องๆที่สนใจและรอสอบ วันนี้แอดมินไปเจอวิดีโอชุดการฝึกของรุ่นที่ผ่านมาให้น้องๆได้ดูบรรยากาศการฝึกว่าเป็นอย่างไร น่าสนุกขนาดไหน ชมกันเลย กำหนดการรับสมัครออนไลน์ ในวันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 63 ผ่านทาง http://www.policeadmission.org

adminNa adminNa

July 28, 2020

ระบบรับสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563

ระบบรับสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) บรรจุลงในตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (โควตาทดแทนการสูญเสีย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ตำแหน่งที่จะบรรจุทดแทนการสูญเสีย จำนวน 21 อัตรา 1. กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งพลขับ จำนวน 3 อัตรา 2. กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งนายสิบปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – เพศชาย สัญชาติไทย – เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป […]

adminNa adminNa

July 27, 2020

รายละเอียด 150 อัตรา บช.น. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รายละเอียด 150 อัตรา (หญิงเท่านั้น) บช.น. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 ข่าวดี เฉพาะเพศหญิง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก #เพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการคงบคุมฝูงชน 1 และ 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดการรับสมัครออนไลน์ http://www.policeadmission.org ในวันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 63 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. […]

adminNa adminNa

July 26, 2020

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา ประกาศศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การรับสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 4 ตำแหน่ง 22 อัตรา ดังนี้ 1. ช่างกลโรงงาน จำนวน 12 อัตรา 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 อัตรา 3. ช่างโลหะ จำนวน 6 อัตรา 4. ช่างเขียนแบบ จำนวน […]

adminNa adminNa

July 7, 2020

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศกรมการเงินทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา 2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18 – 30 ปี 2. เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. 3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม […]

adminNa adminNa

June 24, 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิ.ย. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา การรับสมัครโดยเปิดรับสมัคร : […]

adminNa adminNa

June 3, 2020

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา -เพศชาย/หญิง -อายุ 18-35 ปี -วุฒิ ปริญญาตรีตามสาขาที่ระบุ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิ.ย.63 สามารถสมัครโดยส่งเอกสารทางเมล์ หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถ.ราชวิถี ข.ราชเทวี กรุงเทพฯ รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 1. พนักงานตรวจสอบภายใน 10 อัตรา (กรุงเทพ,ราชบุรี,ลพบุรี,พิษณุโลก,เชียงใหม่,เชียงราย,เพชรบูรณ์) – วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ(การเงิน การธนาคาร การบัญชี) 2. นายช่าง 2 อัตรา – วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ประจำแผนกนิติกรรมและสัญญา 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 4. พนักงานสวัสดิการ 1 อัตรา […]

adminNa adminNa

May 31, 2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563

รับสมัครบุคคลพลเรือนชายหรือหญิง และทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งที่เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ เปิดสอบบรรจุ อัตรา ในคุณวุฒิระดับปริญญาสาขา/ทาง ตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ(ในรายละเอียดเพิ่มเติม) อายุ 18 ปี บริบูณ และอายุไม่เกิน 30 ปี ประเภทบุคคลที่จะรับสมัครสอบ – บุคคลชาย/หญิง – ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 (ผู้สําเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการโดยรับราชการจนครบกำหนด) – นายทหารประทวน สังกัดกองทัพบก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ เป็นบุคคลจำพวกที่ 1 ผลการจับฉลาก “ดำ” หรือ ไม่ต้องเข้ารับราชการเนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ ทั้งนี้ จะไม่รับสมัครบุคคลซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ในปีที่สมัครสอบ – มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร รอบอก […]

adminNa adminNa

May 29, 2020
1 2 3 14