สຮຮมพากรรีดภาษีย้อนหลัง ข่าวพ่อค้า ข้าวเหนี่ยวนึง ดังขายดีและถูก

ข่าวที่ดังไปทั้วเลยสำหรับร้านขาย ข้าวเหนียวนึ่งที่ตั้ง มากกว่า 10 เตา ในจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งที่ตลาดรถไฟเก่าแก่ริม ซึ่ง ทีมข่าวชอบมาก เอาอุธาหร์มาฝากสำหรับคนทำอาชีพค้าขาย ร้านดังร้านนึงในตลาดคือ ร้านของ นายเรืองฤทธิ์ นำโชคอนันต์ชัย หรือลุงหนวด ที่มีเอกลักษณ์ที่ร้านค้าจัดจำหน่ายขาวเหนียวที่นี้ จะมีการตั้งเตาเข้าแถวจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็เป็นที่พึงพอใจแก่ประชากร และก็นักเดินทางที่มาจับจ่ายที่ตลาดที่นี้ รวมทั้งจะเข้ามาซื้อข้าวเหนียวนึ่ง เนื่องจากนับว่าขายถูก และขายได้มากที่สุด ถึงแม้ในตอนขณะนี้ราคาข้าวสารเหนียวจะปรับราคาสูงขึ้นก็ตามจากอดีตสมัยราคากระสอบละ 800-900 บาท แม้กระนั้นเวลานี้กระสอบละ 2,120 บาท ทางร้านรวงข้าวเหนียวเขี้ยวงูขายข้าวเหนียวนึ่งโลละ 40 …

Read More

พ่อค้าข้าวเหนียวนึ่ง ท้อ สssพากรภาษีย้อนหลัง หลังข่าว ขายถูกและขายดี

นับเป็นข่าวที่ดังไปทั้วเลยสำหรับร้านขาย ข้าวเหนียวนึ่งที่ตั้ง มากกว่า 10 เตา ในจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งที่ตลาดรถไฟเก่าแก่ริม ซึ่ง ทีมข่าวชอบมาก เอาอุธาหร์มาฝากสำหรับคนทำอาชีพค้าขาย ร้านดังร้านนึงในตลาดคือ ร้านของ นายเรืองฤทธิ์ นำโชคอนันต์ชัย หรือลุงหนวด ที่มีเอกลักษณ์ที่ร้านค้าจัดจำหน่ายขาวเหนียวที่นี้ จะมีการตั้งเตาเข้าแถวจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็เป็นที่พึงพอใจแก่ประชากร และก็นักเดินทางที่มาจับจ่ายที่ตลาดที่นี้ รวมทั้งจะเข้ามาซื้อข้าวเหนียวนึ่ง เนื่องจากนับว่าขายถูก และก็ขายได้เยอะที่สุด แม้ว่าในตอนช่วงนี้ราคาข้าวสารเหนียวจะปรับราคาให้เพิ่มขึ้นก็ตามจากสมัยก่อนราคากระสอบละ 800-900 บาท แต่ว่าขณะนี้กระสอบละ 2,120 บาท ทางร้านค้าข้าวเหนียวเขี้ยวงูขายข้าวเหนียวนึ่งโลละ 40 …

Read More

กยศ. ออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้ 5 ข้อ พักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย เพิ่มเงินรายเดือน

นับเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเมื่อ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวว่า ตอนนี้ กองืุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. นั้น ได้มีข้อกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหา หนี้ กยศ. เพื่อช่วยเหลือทุกคนที่ติดหรี้ โดยได้มีข้อกำหนด กรณีคนที่มีงวดจ่ายเป็นทุกปี จะพักจ่ายหนี้ในงวดปี 2563 แล้วก็ผู้กู้ยืมเงินจำเป็นต้องกลับมาใช้หนี้ใช้สิน ในวันที่ 5เดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนกรณีคนที่มีงวดจ่ายเป็นทุกเดือน จะพักจ่ายและชำระหนี้ 12 เดือน นับจากเดือนต่อไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักจ่ายและชำระหนี้กองทุนจะไม่นับว่าผู้กู้เงินผิดนัดใช้หนี้ ดังนี้ จากข้อมูลในระบบพบว่ามีผู้กู้ยืมเงินอยู่ในข่ายที่กำลังจะได้สิทธิพักใช้หนี้ใช้สิน ราวๆ 335,000 ราย ผู้กู้สามารถสมัครสมาชิกขอรับสิทธิตามข้อตกลงหลักเกณฑ์ที่กองทุนระบุได้ทางwww.studentloan.or.th/promotion เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2562 – 29 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 4.ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดจ่ายเงินกู้เงินคืน จากอัตราเดี๋ยวนี้ (จำนวนร้อยละ 12-18 ต่อปี)เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ส่งผลเมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดภาระหน้าที่หนี้สินของผู้กู้ยืมที่ติดให้สามารถผ่อนหนี้เงินคืนกองทุนได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนงวดที่ผิดนัดจ่ายจนกระทั่งวันที่ 30 เดือนกันยายน2562 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเหมือนเดิม 5. ปรับเพิ่มค่าเลี้ยงชีพทุกเดือนให้ผู้กู้เงินทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาท/คน โดยผู้กู้ยืมเงินระดับมัธยมปลายสายสามัญปรับเพิ่มจาก 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปริญญาตรี ปรับเพิ่มจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท โดย ปัจจุบันนี้ กองทุนมีผู้กู้หนี้ยืมสินที่ได้รับช่องทางด้านการศึกษาปริมาณทั้งนั้น 5,615,065 ล้านราย มี ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนและก็ปราศจากหนี้สิน 803,222 ราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการจ่ายและชำระหนี้ 3,661,599 ราย ผู้กู้ที่จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว 1,093,041 ราย รวมทั้งอื่นๆ57,203 ราย เป็นเงินงบประมาณให้กู้ปริมาณกว่า 605,354ล้านบาท สำหรับผลของการรับใช้หนี้ใช้สินในปีงบประมาณ 2562 กองทุนคาดว่าจะได้รับใช้หนี้ราว 30,000 ล้านบาทกองทุนขอรับรองว่าในปีนี้ไม่มีการจำกัดโควต้าการให้กู้เงินสำหรับผู้กู้ที่ขาดเงินทุน โดยทั้งสิ้นนี้กองทุนมิได้ใช้งบประมาณการแผ่นดินซึ่งเกิดจากการจ่ายหนี้ที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็มาตรการลดเงินเดือน เรียบเรียง เขียน postnet . club ข่าวจาก PPTVHD36

Read More

จ่อ เปิดลงทะเบียน”บั ต รคนจน”รอบใหม่ พร้อมปรับหลักเกณฑ์

เป็นข่าวดีหรือร้ายสำหรับบางคน ซึ่งต้องศึกษาไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่คิดว่าตนเองเข้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยแต่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการรัฐ ในการรับรอบใหม่นี้ได้มีการปรับกฏข้อบังคับบางข้อในการรับบัตรสวัสดิการคนจน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ดำเนินมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบื้องต้นจะมีการขยๅยสิทธิในบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคนไป จนถึงสิ้นปี โดยจะเริ่มเปิดสมัครสมาชิกทำบัตรผลประโยชน์รอบใหม่ในท้ายปี เพื่อเริ่มใช้ได้ทันต้นปี 2563 โดยจะมีการปรับมาตรฐานคุณลักษณะคนที่รับบัตรผลประโยชน์ใหม่ โดยจะแจกให้เป็นรายครอบครัว จากเดิมการแจกเป็นรายคน รวมทั้งการเพิ่มผลประโยชน์ใหม่ๆให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะแจกเป็นรายครอบครัว จะมีการปรับกฏเกณฑ์ของรายได้ เงินออม เยอะขึ้นเรื่อยๆกว่าเดิม และก็อาจมีการนำข้อจำกัดการเป็นเจ้าของรถยนต์เข้ามาพินิจด้วย โดยทั้งผองจะเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นดีเห็นงามอีกที ด้านนายอุตโคลน สาวนายน …

Read More

เตือนฉบับที่ 5 หนักแน่ พายุโซลร้อน โพดุล ฝนตกหนักถึงหนักมาก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 300 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 110.8 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่า …

Read More

ควรรู้ ส่งทุกเดือน เงินประกันสังคม ยอดเงินสะสมแค่ไหน รับคืนได้

สิทธิต่างๆที่คนเป็นพนักงานประจำอย่างพวกเราควรจะพึงพอใจ ด้วยเหตุว่ามีคุณประโยชน์กับตัวเราเองมากมายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างรายเดือนที่พวกเราถูกหักสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกเดือน เงินนี้เป็นเงินที่มิได้ดูแลเพียงแต่สุขภาพด้านร่างกายของพวกเราแค่นั้น แม้กระนั้นยังช่วยในเรื่องของภาวะการคลังขณะที่พวกเรามิได้อยู่ในสถานะตกงานด้วย สํานักงานประกันสังคม ได้ไปสู่สมัย Digital 4.0 ผู้เอาประกันตนไม่มีความสำคัญควรต้องพกบัตรการันตีสิทธิ์การดูแลและรักษาพยาบาลแล้ว และก็สามารถวิเคราะห์สิทธิ์ของท่านได้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ การเปิดให้สมัครสมาชิกใช้ sso connect มิได้ยุ่งยากอะไร กล้วยๆ3 ขั้น พวกเราก็สามารถมีบัตรรับประกันสิทธิการดูแลและรักษาพยาบาลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ โดยที่ไม่ต้องผูกบัตรประกันสังคมอีกต่อไปแล้ว รวมทั้งที่สำคัญยังทราบถึงเงินสะสมกองทุนชราภาพ ที่พวกเราจะได้รับเป็นค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน ข้างหลังตอนวัยเกษียณอายุของพวกเราอีกด้วย วิธีที่ 1 เช็คยอดเงินประกันสังคม ผ่านทางเว็บไซต์ประกันสังคม เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th หลังจากนั้นให้เข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน/สมัครสมาชิก” …

Read More

แชมพูมะกรูด ทำเองได้ง่ายๆ เก็บมาทำ ผมนุ่มสวย ดกดำ

สำหรับสมุนไพรที่ขึ้นชื่อเรื่องผม หรือขนต่างๆนอกเหนือจากอัญชันแล้ว มะกรูดเป็นอีกหนึางสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับว่าช่วยบำรุงเส้นผมเเละทำให้ดกดำ เลยทีเดียว ไม่ยากเลยมาดูกัน 1. เริ่มจากการนำลูกมะกรูดไปล้างคราบฝุ่นดินออกด้วยน้ำให้สะอาด แล้วตัดรอยเหลืองหรือเน่าเสียออก 2. จากนั้นทำการ ผ่ า ครึ่งมะกรูดออกเป็นสองซีก แคะเมล็ดออกให้หมดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ลงในหม้อโดยกะปริมาณ 3/4 ของความจุหม้อ แล้วเติมน้ำตามลงไปพอให้ท่วมมะกรูด อย่าใส่น้ำจนเต็มหม้อเพราะเมื่อในขณะที่ต้มมะกรูดจะพองตัวขึ้นอาจทำให้น้ำล้นได้ 3. ต้มน้ำจนเดือดพล่าน จนกระทั่งมะกรูดมะกรูดเปื่อยกลายเป็นเป็นหัวเชื้อน้ำมะกรูดเข้มข้น แล้วรอให้เย็นตัวลง 4. ขั้นต่อมาเทน้ำมะกรูดเข้มข้นใส่ลงในเครื่องปั่นทำการปั่นจนละเอียด 5. เมื่อปั่นเรียบร้อยให้กรองเอาเศษชิ้นใหญ่ๆออก เราก็จะได้น้ำมะกรูดละเอียดปนผิวเปลือกมะกรูด ซึ่งเป็นสมุนไพรบำรุงหนังศีรษะชั้นดี แชมพูมะกรูดดีอย่างไร? …

Read More

บ้านยกพื้น สไตล์โมเดิร์น 2นอน 1น้ำ 1รับแขก 1ครัว พร้อมระเบียง

บ้านสวยวันละหลัง  ขอบคุณพี่โสภาค่ะ และเพจบริษัท บ้านเศรษฐีโฮม จำกัด วันนี้ ชอบมาก นำเสนอบ้านสไตล์โมเดิร์น ที่มีห้องข้างล่างและยกพื้นสูง เป็นที่นั้งด้วย พื้นที่ใช้สอย 52 ตรม. ราคา 750,000 2นอน 1น้ำ 1รับแขก 1ครัว 1ระเบียง  ดูแล้วเพียงพอต่อความต้องการ บ้านโปร่งขาว ดูสว่างตามาก ไม่น่าเชื่อราคา เพียง 7.5แสนบาท พื้นบรรไดอาจดัดแปรงตามความชอบและงบประมาณ ใช้พื้นลายไม้ดูธรรมชาติมาก ในส่วนของห้องครัว พื้นที่ใช้สอยมากจุใจเลย …

Read More

หนุ่มโรงงานเกม เพราะความไฮเทค ของกล้องจราจร กลับบ้านไปเจอเมีย หัวใจแทบวาย

นับเป็น หนึ่งในสิ่งที่พัฒนาไปไกลของการจับความเร็วและการทำผิดกฏจราจรเมื่อหนุ่มโรงงานขับ มอไซย์กลับบ้าน เหมือนทุกวันในตอนเย็นหลังเลิกงาน แต่มาในวันนี้ โดนกล้องจับได้ ชาวเน็ตแชร์กันว่อนเลยนับเป็นอุธาหรณ์ให้พ่อบ้านทุกคนนะ ส่งใบสั่งมาที่บ้าน คนซ้อนท้ายคือใครเมียถาม กลับบ้านไป เมียต้องถามใครซ้อนท้าย ความคิดเห็นจากชาวเน็ตใบสั้งเสียเงินไม่พอบ้านแตกอีก เรียบเรียง postnet.club ขอบคุณที่มา หางาน เครือสหพัฒน์

Read More

แห่ซื้อเпลี้ยงแผง “เลขสะเดาทอง” หลังงวดก่oนโดนเต็มๆ

หลายๆคนในนี้คงกำลังมองหาเลขเด็ดสวยๆไว้เล่น ในวันที่ ที่ 1 กันຍายน 62  ที่จะมาถึงนี้กันอยู่ ชอบมาก แอบสังเกตุมาว่า เมื่อรอบที่ผ่านมาได้มี คู่นึงที่เข้าเต็มๆ เลยเอารอบที่จะุถึงมาฝากแฟนเพจทุกคนกัน จะพาทุกท่านไปดูเลขเด็ดจากผู้ใช้เฟชบุ๊ก “Satak NonKhunthod” ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านกลุ่ม เลขปลดหนี้ พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า… สลากกินแบ่งรัฐบาลรอบต่อมามาฝากแฟนเพจไปดูกัน ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านกลุ่ม เลขปลดหนี้ พร้อมทั้งได้ระบุข้อความว่า… . เลขสะเดาทอง อ.ด่านขุนทด ลอง ๆ ดูครับ งวดที่แล้วให้ 589 …

Read More