หลักคิดชีวิต ชายผู้มีเงินมากพอที่จะซื้อรถหรูได้ 40 คัน แต่เขาเลืоกที่จะซื้อที่เพื่อปลูกป่า

ผู้ชายคนนี้มีเงินมากพอที่จะซื้อรถซูเปอร์คาร์ ระดับท็อปของโลกได้ 40 คัน แต่เขา เ ลื อ ก ที่จะใช้เงินจำนวนนี้เพื่อปลูกป่า

“เราอยากปลูกบ้านดีๆ สักหลัง เลยถามตัวเองว่าบ้านที่ดีที่สุดควรเป็นยังไง บ้านแปลว่าที่อยู่อาศัย แสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องสร้างบ้านให้โมเดิร์น หรือเท่ แต่ต้องสร้างให้อยู่ได้ดีที่สุด เราก็เลยต้องถามตัวเองอีกว่าแล้วใครอยู่บ้านหลังนี้ ธนญชัยอยู่ ธนญชัยคือใคร ธนญชัยคือมนุษย์ แล้วที่อยู่ที่ดีที่สุดของมนุษย์คืออะไร คำตอบคือธรรมชาติ เพราะเรามาจากธรรมชาติ ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้”

ธนญชัย ศรศรีวิชัย อดีตผู้กำกับโฆษณาอันดับหนึ่งของโลก เล่าถึงแนวคิดการสร้างบ้านที่โอบล้อมไว้ด้วยป่าที่ถนนอ่อนนุช เขาลงมือดูแล ‘สวนทำ’ หรือป่าปลูกในบ้านด้วยตนเอง โดยหวังว่าพื้นที่ป่ากลางเมืองแห่งนี้จะช่วยทำให้คนเมืองได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า ‘บ้าน’ มากขึ้น

ชีวิตของเขามุ่งสู่ แนวทางการ ส ล า ย ตั ว ต นกลับไปอยู่กับความเรียบง่ายของธรรมชาติ และการส่งมอบสิ่งดี สู่ ผู้ อื่ น

เขาย้ำชัดว่า ไม่ต้องรู้จักตัวเขาก็ได้ ไม่ต้องรู้จักงานโฆษณา และรางวัลของเขาก็ได้ เพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับเขารางวัลกับงานมันคือคนละส่วนกัน

รางวัล คือ กั บ ดั ก ถ้าเอาเข้ามาในชีวิต เราก็จะ ยึ ด ติ ด คิดไปว่ากูเก่ง ถัดจากนั้นเราก็จะเหลิงและเราก็จะมีอีโก้ ถัดจากนั้นเราก็จะ
ทำอะไร โ ง่ เช่น การไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น คิดว่ากูเก่งคนเดียวในโลก งานก็จะห่วยลง เพราะฉะนั้น ไอ้ก้อนโลหะสีทอง นี้ ทำอะไรชีวิตผมไม่ได้

.ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทำให้มนุษย์ต า ยเร็ว เรากำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่า ความสบาย ทำให้เราอ่อนแอ

ความเข้มแข็ง มาพร้อมความเจ็บปວดเสมอ แต่เป็นความเจ็บปວด ที่ ง ด ง า ม

a day : น่าแปลกที่คนเมืองเรียนสูง ที่ทำอะไรด้วยตัวเอง ไ ม่ เ ป็ น เ ล ย กลับมองว่าตัวเอง เ ก่ ง ก ว่ า ช า ว บ้ า น ที่ทำ ทุ ก อ ย่ า ง ได้เองหมด

ธนญชัย : มันเป็นความคิดที่โง่ที่สุด เขาใช้ เ งิ น เป็นตัว แ บ่ ง สถานภาพของสังคม ในขณะที่ภูฏานใช้ความสุขเป็นตัววัด ถามว่าคุณมีเงินเยอะแล้วชีวิตดีขึ้นหรือเปล่า คุณ มีกระเป๋าพราด้า พูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่การพูดภาษาอังกฤษได้ เป็นคนละเ รื่ อ ง กับสิ่งที่เรียกว่า ปั ญ ญ า นะ

ความรู้ในโลกแบ่งเป็น instinct, intellect และ intuition คุณมีสมอง ระดับ intellect เท่านั้น ระดับ intuition คือ ไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว คือการ ใ ห้ ผู้ อื่ น คือระดับปัญญาญาณ นั่นคือ ชาวบ้าน

ถามว่า คุณอยู่ในเมืองคุณเคยให้แกงข้างบ้านไหม เคยไปช่วยเขาซ่อมหลังคาไหม เคยให้อะไรคนอื่นไหม ถ้าเอากรอบแบบตะวันตก กรอบ ทุ น นิ ย ม มา ค ร อ บ ใช่ คุณเจ๋ง คุณຣวຢ แต่ถ้าเอา อ ภิ ป รั ช ญ า ของศาสนา พุ ท ธ มาพูด คุณ ด้ อ ย ค่ า เหลือเกิน

สนามกอล์ฟโง่ ทำให้พื้นที่ผลิตอาหารลดลง พื้นที่ที่จะทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เหลือน้อยเต็มที ผมพบว่า ทุกอย่างงอกจากดิน

ขอบคุณแหล่งที่มา จาก a day magazine