ประกันสังคมให้ค่าทำฟันเพิ่มแล้ว 1200 บาท

คนที่ประกันสังคมกับผู้ที่มีรายได้ในแต่ละเดือนควรมีหน้าที่สำหรับในการส่งเงินประกันสังคมเพื่อเป็นการออมกองทุนสำหรับตนเองในอนาคตข้างหลังปลดเกษียณ โดยมีสิทธิพิเศษมากตั้งแต่ผู้กระทำรณีชำระเงินทดแทนไม่มีงานทำ ไปจนกระทั่งกระบวนการทำทันตกรรมให้กับคนที่ที่รับรองตัวเอง ซึ่งแรกเริ่มมีการเบิกค่าทำฟันได้ทีละ 900 บาทต่อปี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เอ๋ยถึงกรณีข้อแนะนำจากคนที่ร่วมสัมมนาฝึกฝนวิธีการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาลในการตกลง ช่วงวันที่ 4 เดือนเมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาว่า สำนักงานประกันสังคมได้รับรู้ข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้นแล้ว

โดยข้อเสนอแนะมีประโยชน์สำคัญที่ให้สำนักงานประกันสังคมวิวัฒนาการให้สิทธิกรณีทันตกรรมแก่คนที่รับรองตน เช่น ขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากยิ่งกว่า 900 บาทต่อปี เพราะเหตุว่าในกรณีที่มีการถอนฟันในซี่ที่ถอนยากที่จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,200 บาท

ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าครองชีพในกรณีนี้ และขอเพิ่มสิทธิเบิกกรณีฟันปลอมฐานโลหะ แล้วก็ราคาฟันปลอมอีกทั้งปาก โดยขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้พอๆกับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสามารถดึงข้อมูลคนที่รับรองตนเพื่อความสบายสำหรับในการรับบริการทางด้านการแพทย์กรณีทันตกรรม

สำหรับกรณีคนที่รับรองตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่มิได้ทำความตกลงหัวข้อการเบิกจ่าย คนที่รับรองตนสามารถนำหลักฐานมี ใบรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีแบงค์ของคนที่รับรองตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วราชอาณาจักร เพื่อขอรับคุณประโยชน์ชดเชยโดยชอบด้วยกฎหมายประกันสังคมได้ข้างใน 2 ปีนับเมื่อวันที่เข้ารับบริการที่เจาะจงเอาไว้ภายในใบรับรองแพทย์

สำนักงานประกันสังคมขอขอบพระคุณมากๆ พร้อมรับข้อเสนอแนะจากคนที่รับรองตนเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์ให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดกับคนที่รับรองตนสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมเป็นแรงงานสำคัญในการพัฒนาประเทศถัดไป

ขอบพระคุณข้อมูล ประชาชนชา