๑๐ อัตรา กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

ประกาศ กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

จำนวน 11 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 63
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายกำลังพล พล.ร.15 สมัครด้วยตนเอง
กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนในสังกัด กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ

๑๐ อัตรา กองพลทหารม้าที่ ๒

๑๐ อัตรา กองพลทหารม้าที่ ๒

๑๐ อัตรา กองพลทหารม้าที่ ๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓(ในเวลาราชการ) ณ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ฯ(สนามเป้า)