มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 7 อัตรา

ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการฯ ให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับข้อที่กำหนดไว้ให้
ครบถ้วน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้

เสมียนข่าว 1 อัตรสิบเอก เสมียนยุทธการ 1อัตร อัตราสิบเอก

ที่อยู่: ถนน อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบล ปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด ตั้งกองบัญชาการที่ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) อยู่ที่ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อดูแลความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะ

มณฑลทหารบกที่ 41 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 7 อัตรา