บัณฑิตแม่โจ้ สุดซึ่งในนํ้าประทัย

อีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจของ นศ แม่โจ้ โดยทางเพจ เดินตามพ่อ ได้แชร์เรื่องราวสุดประทับใจโดยความว่า ในครั้งนี้ ขอย้อนเรื่องราวเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในตอนนี้อาการประชวรของพระองค์หนักก็ตาม

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่ผ่านมา ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๓๙

โดยทางแฟนเพจเฟสบุ๊คใช้ชื่อว่า MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการแชร์ โดยข้อความระบุว่า

บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้สุดซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณ ถึงกับน้ำตๅซึ ม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ขอโ ท ษที่เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรล่าช้ากว่ากำหนด


โดยพระองค์ได้กล่าวต่อบัณฑิตพร้อมกับยกพระหัตต์ไหว้ขอโ ท ษ ที่มาถึงช้า เนื่องจากพระองค์ทรงประส บอุ บั ติ เ ห ตุ หกล้มและทำให้พระวรกายฝั่งซ้ายกระแ ท ก พื้ น ทรงมีพระอาการ เ จ็ บ ซี่ โครงมาก แต่ยังทรงตรัสว่า

จะทำงานให้สำเร็จก่อน จึงจะเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งพระองค์ตรัสอีกว่า คิดว่ากระดูกน่าจะร้ๅว แค่หๅยใจยังไม่อยๅกหๅยใจเพราะเ จ็ บ ซึ่งทำให้บัณฑิตที่อยู่ในห้องดังกล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นล้นพ้น

ขอพระองค์ทรงดูแลพระวรกาย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอบคุณ MJU RADIO สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้