ทำอย่างไรถึงจะได้เป็น พลขับรถยนต์ทหาร อยากรู้มีคำตอบ

พลขับ (ชกท.640) นอกจากจะมีหน้าที่ขับรถยนต์ทหารตามภารกิจต่างๆ แล้ว ยังมีหน้าที่ปรนนิบัติบำรุงรถตามระยะ รวมไปถึงดูแลเครื่องมือประจำรถให้สะอาดและพร้อมใช้งานทันที ดูแลและควบคุมการบรรทุกให้มีความเหมาะสม ดังนั้นตำแหน่งพลขับ จึงต้องสรรหาคนที่มีความรู้ ความชำนาญในการใช้รถ เพื่อบรรจุในตำแหน่งพลขับทางทหาร

ทำอย่างไรถึงจะได้เป็นพลขับ
ปัจจุบันในส่วนของกองทัพบก นอกจากสอบที่ กรมการขนส่งทหารบกแล้ว ตามหน่วยระดับกรม ระดับกองพลต่างๆ ก็มีการสอบบรรจุเป็นประจำทุกปี สามารถติดตามข่าวได้ที่เพจ https://www.facebook.com/armyinfoetc/

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสอบได้
– เพศชาย
– วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
– ต้องเป็นทหารกองหนุน (รับทั้งผู้ที่ปลดจากทหาร และ คนที่ จบ รด.)
– มีอายุ 22 – 30 ปี
– มีใบขับขี่
– มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เบื้องต้น *ย้ำแค่เบื้องต้น

ต้องสอบวิชาการอะไรบ้าง
แต่ละหน่วยสอบวิชาต่างกันออกไป แต่ที่แน่ๆ มีสอบเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และวิชาสามัญ ระดับ ม.ปลาย

สอบปฏิบัติอะไรบ้าง
จะต้องทำการทดสอบสถานีต่าง ๆ ตามลำดับ โดยแบ่งสถานีทดสอบเป็น 4 สถานี ดังนี้

– สถานีทดสอบที่ 1 การนำรถเข้าจอดในที่จำกัด ( การหยุดรถตามจุดที่มุ่งหมาย )

– สถานีทดสอบที่ 2 การขับรถตามช่องทางบังคับ ( การขับรถในที่จำกัด )

– สถานีทดสอบที่ 3 การขับรถขึ้น – ลง ลาด ( การเปลี่ยนเกียร์บนพื้นลาด )

– สถานีทดสอบที่ 4 การปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร

เมื่อสอบผ่าน จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก พร้อมได้รับใบขับขี่รถยนต์ทหารอีกด้วย ส่วนเหล่านั้น ถ้าสอบในกรมการขนส่งทหารบก จะได้บรรจุในเหล่า ขส. แต่ถ้าสอบตามกรม ตามหน่วยต่างๆ จะได้บรรจุในเหล่าที่เปิดสอบ เช่น กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดสอบพลขับ เมื่อบรรจุก็จะได้บรรจุในเหล่า สพ. เป็นต้น

.