รายละเอียดการรับสมัคร ครู ตชด. ครุทายาท (รายละเอียดเก่าใช้เพื่อศึกษา)

รายละเอียดการรับสมัคร ครู ตชด. ครุทายาท (รายละเอียดเก่าใช้เพื่อศึกษา)และในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ ดับเพลิง) ในสังกัด บช.ตชด. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ช่องทางนี้ได้
1.สอบเป็นตำรวจให้ได้ก่อน

2.โยกย้ายมาเป็น ตชด.(*ตามเงื่อนไขการบรรจุ)


3.สมัครใจ ปฏิบัติหน้าที่ ครู ตชด.

ครู ตชด. ครุทายาท

ครู ตชด. ครุทายาท

หากให้เลือกการใช้ชีวิตระหว่างความสุขสบายกับความยากลำบาก เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เลือกอย่างแรก ไม่มีใครอยากทน-อยากใช้ชีวิตลำบากแน่นอน แต่สำหรับคนบางคนเขาพร้อมเดินหน้าไปหามัน พร้อมเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างน่าชื่นชม…เพียงเพื่อได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน-ตอบแทนคุณเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เขาเทิดทูนบูชาเหนือสิ่งอื่นใด…