หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2563

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปี 2563

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
ในตำแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยกองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

#หน่วยบัชาการทหารพัฒนา รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็น #พลอาสาสมัคร ตำแหน่ง #พลสารวัตร #หมวดทหารสารวัตร จำนวน ๖ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑ – ๘ มิ.ย. ๖๑

#สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ : กองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

#คุณสมบัติ
เป็นทหารกองหนุน (ชาย) ที่ปลดประจำการแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6
– มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบรูณ์ สูง 160 ขึ้นไปหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปิดสมัครสอบข้าราชการ

#อ้างอิง
ไฟล์ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการจำนวน ๖ อัตรา

จำนวน 4 อัตรา
กำหนดการรับสมัครในวันที่ 18 – 22 พ.ค.63