อยากเป็นนายสิบ ชาย/หญิง เหล่าทหารการเงิน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ในทุกๆปี กรมการเงินทหารบก มีการเปิดรับสมัคร ทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง ไม่จำกัดเหล่า เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารการเงิน โดยรับเป็นรุ่นๆ ละ 70 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 40 คน หญิง 30 คน เข้าศึกษา ที่ โรงเรียนทหารการเงิน เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นจะกระจายบรรจุตามอัตราว่างของแผนกการเงินในหน่วยทหาร ทั่วประเทศ

***เมื่อ เดือน มี.ค.63 ที่ผ่านมาได้มีประกาศประกาศรับสมัคร แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 จึงได้มีการเลื่อนการรับสมัครออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ***

นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เคยมีการรับสมัคร จะได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือมากขึ้น เรามาศึกษาคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ในปีนี้กันครับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี 2533-2545)
– ไม่รับผู้ที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารกองประจำการ หรือผู้ที่ผ่อนผันในปีที่มีการรับสมัคร
– มีส่วนสูงไม่น้อยกว่าำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) รับเฉพาะ ปวช. เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศหญิง
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี 2533-2545)
– น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
– มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) รับเฉพาะ ปวช. เท่านั้น

วิชาที่ใช้ในการสอบวิชาการ
– วิชาพื้นฐานระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สายพณิชยกรรม
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– วิชาภาษาไทย
– วิชาภาษาอังกฤษ
– ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ 2555

น้องๆที่มีคุณสมบัติครบเตรียมตัวเลยนะครับ เมื่อ COVID-19 หายจะได้พร้อมสอบในทันที

ติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/BlackArmynews/