วิธีลงทะเบียนขอเงินกู้ฉุกเฉิน กับทางธนาคารออมสิน

ลงทะเบียนออมสิน กู้ฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิด-19 วันนี้ ยังยื่นขอสินเชื่อ www.gsb.or.th ได้

กรณี ธ.ออมสิน ได้เปิดให้บริการสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้ที่มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ 10,000 บ. และ สินเชื่อผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ 50,000 บ. โดยให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th แต่ถ้าไม่สามารถเข้าได้ ธ.ออมสิน แนะนำให้เข้าได้ โดยคลิกที่นี่ “ลิงก์ทางลัดลงทะเบียนออมสิน” หากเข้าไม่ได้ ให้ลองรีเฟรชดู

 

ผู้ที่มีอาชีพอิสระ เอกสารที่จะต้องเตรียม ในการลงทะเบียนสินเชื่อกู้เงิน มีดังนี้

1.สำเนา บัตรประชาชน

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน

3.สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธ.ออมสิน

4.หลักฐาน การได้รับผลกระทบจากช Covid-19 (ถ้ามี)

5.เอกสาร แสดงการชำระหนี้ที่เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

ผู้ที่มีรายได้ประจำ เอกสารที่จะต้องเตรียม ในการลงทะเบียนสินเชื่อกู้เงิน มีดังนี้

1.สำเนา บัตรประชาชน ของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน

2.สำเนา ทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน

3.สำเนา สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธ.ออมสิน

4.เอกสาร แสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)

5.หนังสือรับรอง การเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสาร แสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน

6.กรณีใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

7.หลักฐาน การได้รับผลกระทบจาก Covid-19  (ถ้ามี)

8.เอกสาร แสดงการชำระหนี้ที่เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนธนาคารออมสิน

1. กดเข้าที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th

2. คลิก “ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้า”

3. เลือกประเภท เงินกู้ สำหรับ “ผู้มีอาชีพอิสระ” หรือ “ผู้มีรายได้ประจำ”

4. อ่านเงื่อนไข กด “ยินยอมข้อตกลง”

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว กด “ส่งข้อมูล”

6. รอ SMS แจ้งเตือน ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

7. ติดต่อธนาคาร ตามวัน เวลา พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

8. รอผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด เพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ

9. ติดต่อธนาคาร เพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

ทั้งนี้ สามารถที่จะลงทะเบียน ธ.ออมสินออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.63 สิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธ.ค.63