องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา

-เพศชาย/หญิง
-อายุ 18-35 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรีตามสาขาที่ระบุ


กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิ.ย.63 สามารถสมัครโดยส่งเอกสารทางเมล์ หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 ฝ่ายกำลังพล องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถ.ราชวิถี ข.ราชเทวี กรุงเทพฯ

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
1. พนักงานตรวจสอบภายใน 10 อัตรา (กรุงเทพ,ราชบุรี,ลพบุรี,พิษณุโลก,เชียงใหม่,เชียงราย,เพชรบูรณ์)
– วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ(การเงิน การธนาคาร การบัญชี)

2. นายช่าง 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

3. ประจำแผนกนิติกรรมและสัญญา 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์


4. พนักงานสวัสดิการ 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)