สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิ.ย. 63

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 12 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครโดยเปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com
ประกาศรับสมัคร