จำนวน 52 อัตรา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย จำนวน 52 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี) เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. (ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติจากคณะกรรมการ)

ผู้ที่มีความสามารถดังนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษดังนี้
ช่างคอมพิวเตอร์ ออกแบบกราฟิก&สื่อมัลติมีเดีย โดรน ร่มบิน ช่างเชื่อม ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างก่อสร้าง
ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ชาย จำนวน 51 นาย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี

หญิง จำนวน 2 นาย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี

เปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
(รับสมัคร สอบ ประกาศผลในวันเดียวกันภายในเวลา 20.00 น.)

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่นี้(กรุณาอ่านให้ละเอียดครบถ้วน)
https://drive.google.com/file/d/1qoiJ3QWFbaFLeiZlb1rBDRSMlpj9nQfQ/view

ดาวน์โหลดตัวอย่างใบรับรองแพทย์
https://drive.google.com/file/d/1aJQyiA1eqETP0EIasnxWU86j_qVKkAvW/view

ดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้ปกครอง
https://drive.google.com/file/d/12QgVtCQErJSWxTLNVY2n1e1IRwZJs5IF/view