เตรียมตัวให้พร้อม รับสิทธิ์คนละครึ่งรอบ 2 อีกครั้ง

เตรียมตัวให้พร้อม รับสิทธิ์คนละครึ่งรอบ 2 อีกครั้ง

หลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โครงการ คนละครึ่ง รอบที่ 2 จึงกลับมาอีกครั้ง โดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 3,000 บาท ตั้งแต่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกมาเปิดเผยข่าวดีนี้ให้กับประชาชน

โดยมีการเน้นย้ำว่าผู้ที่จะมาลงทะเบียนนี้จะต้องไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน หรือ อาจเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ใช่สิทธิ์

อย่างไรก็ดี กระทรวงได้เผยว่าหลังการเปิดให้ลงทะเบียนรอบ  2 มีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมดครบ 2.5 ล้านสิทธิ์ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง

เท่านั้น ซึ่งในตอนนี้ก็ครบ 10 ล้านสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

จากรายงานสถิติของ โครงการคนละครึ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ (ข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้า วันที่ 12 พ.ย. 2563)

มียอดใช้จ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,481.8 ล้านบาท

โดยมีรัฐจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,612.5 ล้านบาท

ประชาชนจ่าย 6,869.30 ล้านบาท เป็นเงินเฉลี่ยที่ 208 บาท ต่อ คน

 

 

ทั้งนี้ หากผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทำการใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน ก็จะทำให้หมดสิทธิ์ทันที โดยกำหนดวันสิ้นสุดของโครงการ รอบที่ 2 คือวันที่ 25 พ.ย.

2563 และควรใช้ยอดเงิน 3,000 บาทที่ได้รับนี้ ภายในสิ้นปี คือ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2563 นี้ โดยมีข่าวมาว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2

อีกครั้งในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้า