รวมทุกหนี้ไว้ที่เดียว โครงการ คลีนิคแก้หนี้ ช่วยปลดหนี้ให้คนไทย

โครงการดีๆ ช่วยเหลือ คนไทย ผู้เป็นหนี้ หาเงิน จ่ายไม่ไหว หาทางออกไม่ได้

โดย คลีนิคแก้หนี้ ยังไม่หมดกำนด โดยยังคงดำเนินการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ ของประชาชน โดยยังคงขยาย มาตรการช่วยเหลือ ไปจนถึง เดือน มิถุนายน 2564 สำหรับ ใครที่สนใจไปติดตามดูรายละเอียดกัน

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วม โครงการ “คลินิกแก้หนี้”

1. เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มี หลักประกัน ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
3. เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ก.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน มิ.ย. 63 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป)
4. หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อไปหน้ากรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร

2. เอกสาร การตรวจสอบข้อมูล ภาระหนี้ จากเครดิตบูโร (ลูกค้าสามารถ ขอข้อมูล เครดิตบูโร ได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking)

เอกสารสำหรับพนักงานประจำ

สลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน+รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับอาชีพอิสระ

รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับการยืนยันจากสถาบัน ให้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จะติดต่อนัดหมาย เพื่อให้เข้ามาลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการสมัคร เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ ได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

2. สมัครผ่านทางไลน์@ ID: debtclinicbysam

3. สมัครด้วยการ เดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานโครงการ

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. ติดต่อที่ สาขาของ SAM 4 สาขา

สาขาสุราษฎร์ธานี: 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาขอนแก่น: 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สาขาพิษณุโลก: 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สาขาเชียงใหม่: 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ ผู้ที่สนใจ หรือ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อ Call Center

โทร. 0-2610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์

เวลา 8.30-17.00 น.

เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com