จับตา ชงต่ออายุ “เราชนะ” 2 เดือน ทุ่ม 2 แสนล้าน

เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนนี้นั้นมีการจับตาการต่ออายุของโครงการเอาชนะ 2 เดือนโดยการใช้งบประมาณ 20 ล้านซึ่งจะช่วยเหลือการแพร่ระบาดในโลกใหม่ซึ่งล่าสุดในวันที่ 20 เมษายนนี้ทางด้านกระทรวงการคลังเสนอแนวคิดช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในรอบใหม่เนื่องจากประเมินว่ารอบนี้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างขยายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดจึงเสนอให้เพิ่มเงินในโครงการเราชนะอีก 1-2 เดือนจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคมเป็นที่สุดในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมซึ่งจะใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ 10 ถึง 20 ล้านบาทและดำเนินการต่อเนื่องได้ทันทีหากได้รับความเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรี

 

มี “งบกลาง-เงินกู้” ใช้เยียวยาฯ ได้อีก 2.6 แสนล้าน

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ปัจจุบันวงเงินที่ใช้เยียวยาประชาชนจากผลกระทบเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.เงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาท และ 2.งบกลางในปี 2564 ซึ่งเดิมตั้งงบกลางไว้ 139,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลางรายการสำรองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 99,000 ล้านบาท ปัจจุบันใช้แล้ว 19,000 ล้านบาท คงเหลือ 80,000 ล้านบาท และงบกลางในส่วน 40,000 ล้านบาท คงเหลือ 20,000 ล้านบาท โดย 20,000 ล้านบาทที่ใช้ไปนั้น รัฐบาลใช้มัดจำซื้อวัคซีนและเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์

“รวมแล้วงบกลางที่คงเหลือ 2 ส่วน สามารถใช้ได้ 100,000 ล้านบาท หากนำไปเยียวยาประชาชนคงใช้ 50,000-60,000 ล้านบาท เพราะต้องกันบางส่วนไว้รองรับภัยพิบัติจากภัยแล้ง น้ำท่วม หรืออื่นๆ 40,000-50,000 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อรวมเงินกู้ที่เหลือและงบกลางที่ใช้เยียวยาประชาชนได้ จะอยู่ที่ 250,000-260,000 ล้านบาท”