ใครเป็นหนี้ ออมสินช่วยได้ โครงการปิดหนี้นอกระบบ สินเชื่อธ.ประชาชน ให้ 50000

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ออมสินเปิดแล้วสินเชื่อแก้หนี้คนละ 50,000 บาทผ่อนแค่ 600 บาทต่อเดือนสามารถเลือกผ่อนได้กับสุดสำหรับท่านใดที่กำลังเดือดร้อนและมองหาเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายและเพื่อแก้ปัญหาหนี้ต่างๆยางนอกระบบมีค่างวดรถตอนนี้ทางธนาคารออมสินและจะมี โครงการคลินิกแก้หนี้เพราะในช่วงนี้สถานการณ์โควิคไม่มีท่าทีว่าจะเบาลงเลยยังไงช่วงนี้เริ่มกลับมาเพื่อระบาดขอบคุณทุกคนที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบกันจำนวนมากโดยทางธนาคารออมสินจะช่วยแก้หนี้เสียให้ไม่เกินท่านละ 50,000 บาทแถม

ยังจ่ายสบายเพียงแค่ 600 บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งเป็นผลดีกับพ่อค้าแม่ค้าเลยประชาชนสนใจอยากลงทะเบียนธนาคารออมสินก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บออมสินได้เลยนะครับหรือคลิกเข้าไปที่ต้องการเพื่อแก้หนี้สินต่างๆได้ก็เลยหวังว่าข้อมูลนี้จะ เป็นประโยชน์แก่ท่านประสบปัญหาความเดือดร้อนอยู่อาจจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทุกสาขาให้บ้างก็ได้นะครับเชื่อคนที่ปล่อยเงินกู้ผ่านไลน์เขาเรียกเก็บเงินมัดจำก่อนเพราะทางอากาศยังไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บเงินมัดจำเพื่อทำการกู้ก่อน

 

เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ(Re-Finance)หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินกู้

ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่(Flat Rate)ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ(นร.1)สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน(ถ้ามี)

เอกสารรายรับ/รายจ่าย(ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินใกล้บ้าน

ที่มา https://www.gsb.or.th/gsb_govs/resolve-debt/

จุดเด่น