นายสิบตำรวจ ปราบปราม เปิดสอบ 2,700 อัตรา

คุณสมบัติ สายปราบปราม
นายสิบตำรวจชาย สายปราบปราม 2,700 อัตราประกาศ 17-21 เม.ย.62
สมัครทางอินเทอร์เน็ต 22 เม.ย. – 1 พ.ค.62 สอบ 26 พ.ค.62 [ สอบตรงกับสายอำนวยการ ]
ประกาศผลสอบ ภาควิชาการ 7 มิ.ย.62 ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย 26 ก.ค.62
บรรจุแต่งตั้ง 1 ส.ค.62

ตำรวจปราบปราม แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน
1.ตชด. [ 1,000 อัตรา ]
2.ตำรวจภูธรภาค 9 [ 1,700 อัตรา ]

1.จำนวน 700 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]

2.จำนวน 300 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม : ปป.]
จบแล้วทำงานสังกัด ตชด.ภาค 4 [ตชด.เขตภาคใต้]

ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,700 อัตรา
1.จำนวน 1,190 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจนถึงวันปิดรับสมัคร [1 พ.ค.62]
2.จำนวน 510 อัตรา มาจากผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่อื่น

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ [ปฏิบัติการพิเศษ : นปพ. ]
จบแล้วทำงานสังกัด ตำรวจภูธรภาค 9 [ภูธรภาคใต้ตอนล่าง]

เพศชายเท่านั้น
อายุ 18 – 27 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร [ 1 พ.ค.62 ]
สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
ไม่จำกัดน้ำหนัก แต่ค่าดัชนีมวลกาย [BMI] ต้องไม่เกิน 35 เพราะถือว่าเป็นโรคอ้วน อันเป็นโรคต้องห้ามของการเป็นตำรวจ
วุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาย ไม่จำกัดเกรด ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ปิดรับสมัคร [ต้องจบแล้วเท่านั้น กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้]
รอยสักรวมขนาดทั่วร่างกายต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. ไม่ใหญ่หรือแลดูน่าเกลียด [ประเด็นไม่เกี่ยวอยู่ในร่มผ้า หรือนอกร่มผ้า] แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและชี้ขาด
สายตาปกติ ตรวจแบบสเนลเลน ปกติที่ 6/6 บอกไม่ได้ว่าสั้นได้เท่าไหร่ เพราะตอนสอบหมอจะให้อ่านชาร์ตตัวเลข หากอ่านได้ ถือว่าผ่าน หากอ่านไม่ได้ คือ สอบตก [ไม่รับตาบอดสี]

นายสิบตำรวจปราบปราม กับภาระทางทหาร
1.อายุ 18 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
2.อายุ 19 ปี ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน [มี สด.9] จะเรียน รด.หรือไม่เรียน ก็สมัครได้
3.อายุ 20 ปี เรียน รด.ปี 3 [มี สด.8] สมัครได้

4.อายุ 20 ปี ไม่ได้เรียน รด. ต้องเกณฑ์ทหารปี 2563 [ รอประกาศอย่างเป็นทางการ ยังไม่ทราบว่าจะสมัครได้หรือไม่ได้ ]

5.อายุ 21 ปี จับได้ใบดำ [มี สด.43] สมัครได้ 6.อายุ 21 ปี จับได้ใบแดง ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ สมัครไม่ได้

7.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดภายในวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]

8.เป็นทหารเกณฑ์อยู่ ปลดหลังวันที่ 1 ส.ค.2562 สมัครไม่ได้ [เพราะต้องบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจวันที่ 1 ส.ค.]

9.ปลดทหารเกณฑ์แล้ว [มี สด.8] สมัครได้ 10.เกณฑ์ทหารแล้ว [มี สด.43] สมัครได้
11.ผ่อนผันทหาร สมัครไม่ได้ 12.หนีทหาร สมัครไม่ได้

*** รอประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้ง ***
กรณีเคยมีคดีติดตัวเมื่อสอบผ่านจะมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิกเลย >>> แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการ.pdf

สอบรอบที่ 1 ภาควิชาการ [ 150 ข้อ 4 ตัวเลือก ฝนด้วย 2B ]
วิชาที่ใช้สอบ นายสิบตำรวจปราบปรามความสามารถทั่วไป [คณิตศาสตร์] 30 ข้อภาษาไทย 25 ข้อภาษาอังกฤษ 30 ข้อความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ สังคมฯ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ
รวม 150 ข้อ 150 คะแนน ใช้เวลาทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง

*** เป็นประกาศของรอบที่ผ่านมา รอประกาศอย่างเป็นทางการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***

การเรียงลำดับคะแนน
เรียงคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ [ไม่ใช้เกณฑ์ 60%]
กรณีคะแนนตามข้อ 1 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไป(คณิต) อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนตามข้อ 2 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนตามข้อ 3 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนตามข้อ 4 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

กรณีคะแนนตามข้อ 5 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนตามข้อ 6 เท่ากัน ให้คนที่ได้คะแนนวิชาสังคมฯ อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีคะแนนตามข้อ 7 เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัคร + ชำระเงินก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
กรณีสมัคร + ชำระเงินเวลาเดียวกัน ให้ใช้วิธีการจับฉลา
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

สอบรอบที่ 2 สอบพละ
1.วิ่ง 1,000 เมตร
2.ว่ายน้ำ 25 เมตร
3.วิ่งระยะสั้น

4.วิ่งกลับตัว/วิ่งเก็บของ
5.ยืนกระโดดไกล
นายสิบตำรวจ สอบพละ
นายสิบตำรวจ สอบพละ

สอบ รอบที่ 3

สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกายทดสอบสุขภาพจิตตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติเกณฑ์ คือ ผ่าน / ไม่ผ่าน

หลักฐานที่ใช้สมัคร นายสิบตำรวจ
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน + บัตรประชาชนเท่านั้น สภาพสมบูรณ์ อักษรชัดเจน ไม่หมดอายุ [ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้] สแกนภาพ

2.ค่าสมัคร 550 บาท + ค่าธรรมเนียมการสมัคร 30 บาท ชำระที่เคาท์เตอร์ ธ.กรุงไทย เท่านั้น
3.สมัครแล้ว ตรวจสอบสถานะได้ทันที ชำระเงินแล้วตรวจสอบสถานะได้ในวันถัดไปหลังเที่ยง

สมัครได้เพียงแค่หน่วยงานเดียวเท่านั้น [เพราะสอบวันเดียวกัน]ไม่มีสิทธิคะแนนเพิ่มในการสอบรอบนี้สอบติดฝึกอบรม ระหว่างอบรมได้เงินเดือน 3,070 บาท

จบมาเลือกตำแหน่งตามคะแนนที่ฝึกอบรม ติดยศ สิบตำรวจตรี [ส.ต.ต.] เงินเดือน 10,760 บาท ยังไม่รวมค่าครองชีพและสิทธิอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
*** อ้างอิงจากรอบที่แล้ว รอประกาศฉบับเต็มอีกครั้ง ***

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ
เคยโดนคดี มีสิทธิสอบนายสิบตำรวจไหม?
นายสิบตำรวจสมัครได้ไหม ถ้าพ่อ/แม่ไม่ได้มีสัญชาติไทย?
สายตาสั้น สมัครนายสิบตำรวจได้ไหม?
3 หลักเกณฑ์ เรื่องส่วนสูงน้ำหนัก ในการสมัครนายสิบตำรวจ
ไม่ได้เรียน รด. รอปลดทหาร กับการสอบนายสิบตำรวจ
18 วุฒิการศึกษา ที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ
มีรอยสัก สมัครตำรวจได้ไหม?

นายสิบตำรวจ
สวัสดิการและความมั่นคง นายสิบตำรวจ
10 เทคนิคอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ นายสิบตำรวจ
เคล็ดลับสอบนายสิบตำรวจ ครั้งเดียวผ่านฉลุย
5 กฎเหล็กเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบนายสิบตำรวจ
3 เรื่องควรรู้ ก่อนสอบนายสิบตำรวจ
พ่อหรือแม่ ไม่ใช่คนไทย ลูกสอบนายสิบตำรวจ ได้หรือไม่?
เคยโดนคดี มีประวัติ มีสิทธิ์สอบนายสิบตำรวจไหม?
5 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครนายสิบตำรวจ
“สายตาสั้น” สมัครนายสิบตำรจ ได้หรือไม่?