Home เกษตรความรู้ ยางนาพารวย ต้นไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ไม้แพ้ ไม้ชนิดอื่น

ยางนาพารวย ต้นไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ไม้แพ้ ไม้ชนิดอื่น

8 second read
ปิดความเห็น บน ยางนาพารวย ต้นไม้ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ไม้แพ้ ไม้ชนิดอื่น
0
828

ยางนานั้นปัจจุบันถือเป็นไม้อเนกประสงค์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ไม้แพ้ ไม่ชนิดอื่นๆ แทบทุกส่วนของยางนานั้นสามารถนำทำให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ราคาที่ซื้อขายในปัจจุบัน ยางนาที่มีอายุ 15-20 ปี เฉลี่ยจะอยู่ที่ต้นล่ะ 15000 ถึง 25000 บาทเลย ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมาก น้ำมันยางนั้นเมื่อสกัดออกมา สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพร และส่วนเนื้อไม้ของยางนานั้นเหมาะสำหรับใช้สอยทั่วไป เพราะยางนาเป็นไม้ที่มีเนื้อไม้มาก แต่ปัญหาการที่จะปลูกยางนั้น ปัจจุบันมีข้อกฎหมาย เพราะเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. การที่ใครต้องการนำมาปลูกนั้นจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยเสียก่อน

วิธีการปลูกนั้น ส่วนมากจะนำผลหรือเมล็ดมาเพาะ ส่วนเมล็ดที่เหมาะแก่การนำมาเพาะนั้นควรเป็นช่วงที่ผลเปลี่ยนสีจาก สีเขียวเป็นสีน้ำตาลอ่อน เมื่อเราเก็บผลจากต้นแล้ว ควรรีบทำการเพราะทันที โดยให้ตัดปีและเพาะลุงในถุงดำใส่ขี้เถ้าแกลบลงไป (ไม่ควรเก็บผลที่หล่นมาเพาะ เพราะจะทำให้ผลยางนาสูญเสียความชื้น) จากการสังเกตพบว่า ถ้าในผลมีความชื้นน้อยเกินไป จะทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกนั้นลดลง เมื่อนำมาเพาะในถุงที่เราเตรียมไว้แล้ว ให้รดน้ำให้ชุ่ม แล้วยางนาจะงอกภายในหนึ่งสัปดาห์

การเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกกล้าไม้ยางนานั้น ควรทำการไถและพรวนดิน เพราะอัตราการเจริญเติบโตของกล้ายางนาจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ ที่มีการเตรียมดิน การปลูกในระยะที่เหมาะสมคือ 4 x 4 เมตร จะทำให้มีเปอร์เซ็นต์รอดที่สูงและเจริญเติบโตได้ดี หลุมที่ปลูกควรให้มีขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร และในหลุมก็ควรใส่ดินผิวที่ร่วนซุยลงด้วย หรือใส่บุ๋ยอินทรีย์ลงในหลุมก็ได้ พื้นที่ที่แห้งแล้ง แนะนำให้ใช้โพลีเมอร์ใส่ในหลุมๆ ละ 1 ช้อนโต๊ะ เพื่อให้ช่วยดูดซับน้ำในฤดูฝน และที่สำคัญ มันเป็นแหล่งที่จะให้ความชื้นกล้ายางนาในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี เมื่อทำการปลูกต้นกล้าแล้วควรกลบหลุมให้ได้ระดับผิวดินพอดี ระวังอย่าให้น้ำขัง สำหรับในพื้นที่แห้งแล้งควรกลบหลุมให้เป็นลักษณะแอ่งเล็กๆ รอบโคนต้นเพื่อให้สามารถรับน้ำฝนได้ดี แต่ให้ระวังเรื่องนำขังด้วย ในช่วงฤดูฝนนั้นไม่ควรทำการย้ายกล้าไม้

การดูแลรักษายางนานั้น เมื่อปลูกได้ประมาณ 2 เดือน ควรตรวสอบดูว่า มีหลุมไหนที่ไม่เจริญเติบโต ควรทำการปลูกซ่อมต้นที่ไม่รอดในทันที เพราะถ้าเราใช้กล้าไม้ที่อายุใกล้ๆกันนั้น จะทำให้ต้นยางนาเติบโตได้ไล่เลี่ยกัน ฉะนั้นควรเตรียมกล้าไม้สำหรับแชมต้นที่ไม่รอดด้วยนะ ในส่วนของกล้าไม้ที่เตรียมไว้นั้น เมื่อนานไปรา กมักจะแท งทะลุถุงพลาสติกลงในดิน เมื่อเราจะทำการย้ายหรือนำไปปลูกควรทำด้วยความระมัดระวัง อย่าให้รา กขาดหรือกระทบกระเทือน ในส่วนการกำจั ดวั ชพืชนั้น เนื่องจากยางนานั้นปัญหาวั ชพืชไม่รุนแรงมากนัก อาจทำเพียงปีละ 2 ครั้งก็ได้ คือ ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม และอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ การปลูกนานั้นนับว่าเป็นวิธีการเก็บออมเงินอีกวิธีที่ดีมากๆ เลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย สติ

Load More Related Articles
Load More By adminNa adminNa
Load More In เกษตรความรู้
Comments are closed.

Check Also

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ “ผมเท่” ซันนี่ได้กล่าว..

เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก อายุไม่ใช่ “อุ ป ส ร ร ค” เพราะ … …