‘บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป โบนัส 2 ครั้ง/ปี

-ดูแลงานทางด้านผลิตและ QC ของสายการผลิต
-จัดทำเอกสาร WI และ เอกสารรายงานต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 30-40 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา

-มีประสบการณ์ในฝ่ายผลิต อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป ทางด้านฝ่ายผลิตหรือด้านการตรวจสอบคุณภาพ

-มีภาวะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
-มีทัศนะคติเชิงบวก

2.Control Spare Part (Maintenance) 2 อัตรา
รายละเอียดของงาน
-หน้าที่รับผิดชอบ คือ ควบคุมการเบิกจ่าย Spare Part และสามารถขับและซ่อมรถโฟร์คลิฟท์ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 25-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้าหรือเครื่องกล

-มีประสบการณ์ทำงานควบคุมการสต็อกและการเบิกจ่าย Spare Part อะไหล่ของเครื่องจักร
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี (Word,Excel,Power point, E-mail)

-สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ (AUTO CAD,PLC) ได้ดี
-สามารถใช้เครื่องมือพิ้นฐานทางสายช่างได้ดี อาทิเช่น เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องเจียร milling

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นได้
-มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และ มีทัศนคติที่ดี
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3.เจ้าหน้าที่เอกสาร (หน่วยงาน Engineering) 1 อัตรา
รายละเอียดของงาน
-จัดทำเอกสารรายงานเกี่ยวกับหน่วยงาน Engineering

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 25-27 ปี
-วุฒิ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในงานด้านเอกสารในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่่างดี

-มีทักษะด้านภาษาอังกฤษสื่อสารเบื้องต้นได้
-แนบประวัติส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานเย็บผ้า (สัญญาจ้าง)
รายละเอียดของงาน
-เย็บผ้า LINER ในไลน์ผลิต
-ทำรายงานการเกี่ยวกบจำนวน LINER ที่เย็บแก้ไข

คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 20-24
-วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา

-มีประสบการณ์เย็บผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเย็บผ้าโหล
-ต้องพ้นภาระทางการทหารแล้ว

-ไ ม่ มี ร อ ย สั ก ทั้งในร่มผ้าและนอกร่มผ้า
-สนใจสามารถกรอบใบสมัครได้ที่หน้าป้อม รปภ. ทุกวันทำการ

สถานที่ปฏิบัติการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

สวัสดิการ
-ทำงานจันทร์-ศุกร์ (เฉพาะสำนักงาน)
-โบนัส 2 ครั้ง/ปี-รถรับส่ง

-ประกันกลุ่ม

-ชุดยูนิฟอร์ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ

-ขอขอบคุณ jobthai