สัญญาณเตือนจากโลก เปิดภาพนาทีชีวิต แผ่ นดิ นแ ยกครั้งใหญ่ ชาวบ้านวิ่งหนีสุ ดชี วิต (คลิป)

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก สำหรับภัยธรรมชาติที่นับวันจะยิ่งน่ากลัวมากขึ้น และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวบ้านในประเทศอินโดนีเซียสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ โดยเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังเกิดแผ่นดินแยกอย่างรุนแรง จนทำให้พื้นที่ถนนและบ้านเรือนนั้นแตกแยกออกจากกัน ชาวบ้านต่างพากันวิ่งหนีเอาตัวรอด หลังจากที่เหตุการณ์เริ่มสงบลง ก็จะพบกับความเสียหายอย่างมหาศาลที่ธรรมชาติได้ทิ้งไว้ เป็นการเตือนภัยให้ผู้คนได้เตรียมหาวิธีป้องกัน และรับเตรียมมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

คลิป