สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการชาย ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สำนักงานเลขานุการกองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

.

จำนวน ๕ อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท และค่าครองชีพชั่วคราว ๒,๐๐๐ บาท

.

.

โดยรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ถึง ๒ ก.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐ เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นหลักฐานขอสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ทั้งนี้การสมัครสอบคัดเลือกไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น