7 อัตรา กรมทยุทธการทหารอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการ

กรมยุทธการทหารอากาศ
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน 7 อัตรา

.

กำหนดเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัคร 10 – 19 มิ.ย.62 สมัครด้วยตนเองที่ นายทหารกำลังพล กรมยุทธการทหารอากาศ 171/1 อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

.

รายละเอียดการรับสมัครอ่านที่ ส่วนในเรื่องของการทดสอบ

สามารถติดตามข่าวสารการสอบ รับสมัครงานราชการ ที่ ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

สามารถติดตามข่าวสารการสอบ รับสมัครงานราชการ ที่ ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army

สามารถติดตามข่าวสารการสอบ รับสมัครงานราชการ ที่ ข่าวรับสมัครงานราชการทหาร – Black Army