13 วิธี ปฎิบัติเมื่อคุณ เจ ค้ น ร ถ รู้ เ อ าไว้มีประโยชน์

ยุคสมัยนี้ เราทุกคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างแบบไม่คาดคิดก็เป็นได้ ซึ่งถ้าวันนึงเราเจอ

กับเรื่องที่ไม่คาดคิด จะได้เตรียมรับมือได้ทันหรือรู้จัก เ อ า ตัวรอดได้

เรามีความรู้ดีๆมาฝาก ซึ่งแท้จริงก็เป็นความรู้ทางด้านกฎหมายที่คนทั่วไปจำเป็นต้องรู้อยู๋แล้ว

ไว้ใช้เตรียมรับมือได้ทัน ถ้าอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้…

นั่นก็คือ …สมมติถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอไว้ได้หรือไม่…?

หรือเราส า ม า ร ถ ทำอะไรได้บ้าง…?

พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายไว้ว่า

การถ่ายรูป หรือ ถ่ายวีดีโอ ในขณะเจ้าพนักงานตำรวจปฎิบัติหน้าที่

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้น หรือ จับกุม ส า ม า ร ถ ทำได้ หากไม่ได้เป็น

การขัดขวางการปฎิบัติงานของ จนท.ตำรวจ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ

และ ไม่ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แต่อย่างใด โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้….

1 ก่อนเจ้าหน้าที่จะค้นรถเรา ควรให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ก่อน

เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวของเราเอง และขออนุญาตบันทึกวิดีโอไว้ด้วย ไว้เป็นหลักบานทั้งสองฝ่าย

2 เมื่อเจ้าหน้าที่มาค้นรถ เราควรให้เจ้าหน้าที่ถอดหมวกเพื่อแสดง หน้าตาตัวเองอย่างเปิดเผย

3 ส า ม า ร ถ บันทึกวิดีโอได้ แต่ต้องไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่

เพราะเราบันทึกวิดีโอไว้ป้องกันสิทธิ์ของตัวเราเองโดยชอบด้วยกฎหมาย

4 และการบันทึกวิดีโอ นั้นยัง ส า ม า ร ถ ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวเราและเจ้าหน้าที่

ในทางด้านเราที่มีสิ่ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย เจ้าหน้าที่ก็จะมีหลักฐานได้

ไว้ เ อ า ผิ ด เราได้ แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งของดังกล่าวก็จะเป็นหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ได้

5 ขอให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเป็นผู้ทำการตรวจค้น เพื่อจะได้ถ่าย

วีดิโอหลักฐานไว้ได้ทันต่อเหตุการณ์

6 ให้เจ้าพนักงานที่จะทำการตรวจค้น ถลกแขนเสื้อขึ้นให้หมด

รวมถึงกางกระเป๋ากางเกง และ แบมือให้ดู พร้อมทั้งบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอไว้

7 โทรแจ้งญาติหรือคนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา หรือ หากรู้จัก

นักข่าวก็ให้ติดต่อมายังที่เกิดเหตุ ในกรณีที่คิดว่ามีเหตุการ ผิ ด ปกติ

8 ถ้าเราถูกควบคุมตัว ถ้าของกลางไม่ใช่ของเรา ห้ามหยิบ ห้ามจับ ห้ามแตะต้อง ขอย้ำ..!!

9 ถ้าเราไม่ ผิ ด ห้ามลงชื่อใดๆในเอกส า ร เลย และถ้าจำเป็นจริงต้องลงชื่อ

ให้อ่านเอก ส า ร ช้าๆ และอ่านให้ละเอียดด้วย

ข้อความไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ต้องขอให้แก้ไขให้เสร็จสิ้น เ สี ย ก่อนแล้ว

จึงลงชื่อย่อๆแต่ละหน้าๆเพื่อป้องกันการแก้ไข หรือ เพิ่มเติม

10 ถ้าเรา ไม่ได้กระทำความ ผิ ด อย่าชี้จุดเกิดเหตุให้ถ่ายภาพ

หรืออย่าชี้ของกลาง ถ้าไม่ใช่ของเราอย่าชี้เด็ดขาด

11 ขณะถูกควบคุมให้ญาติ , พี่น้อง , คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศาล

12 ขณะให้การใดๆร้องขอ จนท. ให้ผู้ซึ่งไว้วางใจ หรือ ทนาย

เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

13 ถ้าเราไม่ ผิ ด ให้ร้องเรียน เพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน

และหน่วยงานของรัฐหรือใช้สิทธิ์ทางศาลตามกระบวนการยุติธรรม

ขอบคุณแหล่งที่มา bitcoretech