พล.ร.9 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน

กองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา และอะไหล่ 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

.

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1.ตำแหน่ง พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา อะไหล่ 10 อัตรา
2.ตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 1 อัตรา อะไหล่ 10 อัตรา

.

การรับสมัคร

.
รับสมัคร ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย.62 เวลา 0900 – 1500 สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี