รปภ สุดซึ่งรับ ของขวัญปีใหม่จากลูกบ้านกว่า 360 หลัง

กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ กรา ยหนึ่งมี การโพสต์เล่าความประทับใจที่เกิดขึ้นใน หมู่บ้านสิริ กานต์ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เมื่อลู กบ้านได้พร้อมใจ กันบริจาคเงินและมอบของขวัญคนละเล็

กคนละน้อ ยให้แก่ รปภ. หมู่บ้าน เพื่อตอบแทน การทำงานหนั กตลอดทั้งปี และเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้ รปภ. มี กำลังใจใน การทำงานปีนี้ต่อไป

โด ยมี การขึ้นป้า ย ที่ลู กบ้านให้เงินของขวัญ กับ รปภ.ของหมู่บ้าน ในป้า ยมี การเขี ยนระบุบ้านแต่ละหลังในหมู่บ้านให้เงินของขวัญ กับ รปภ. หลังละ 1,000 -3,000 บาท มีชาวเน็ตจำนวนมา กต่างเข้ามาชื่นชมถึงน้ำใจที่มอบให้แก่ กันในช่วงปีใหม่

ส่วนป้า ยที่ขึ้นนั้น ยังขึ้นไม่หมดด้ว ยซ้ำว่าใครให้อะไรมาบ้าง อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ทุ กบ้านที่จะมอบเงิน บางบ้านก็มอบเป็นของใช้ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นา ยณรงค์ มีพร้อม อา ยุ 63 ปี หัวหน้า รปภ.หมู่บ้านสิริ กานต์ กล่าวว่า ขอขอบคุณลู

กบ้านทุ กคน 360 กว่าหลัง เขามีพระคุณ กับตนมา ก ให้เงินลู กน้องตนปีละหลา ยๆ ตังค์

ส่วนใหญ่ให้เป็นเงิน แต่ก่อนเป็นพว กของขวัญ พัดลม ของดีๆ นั้น ตอนหลังเขาก็เปลี่ ยนมาเป็นเงินให้ ตนทำงานที่นี่เกือบ 20 ปีแล้ว ตนขอ กราบขอบคุณลู กบ้านทุ กหลังที่ให้สินน้ำใจทุ กปี กราบขอบคุณแทน รปภ.ทุ กคนด้ว ย ลู กบ้านที่นี่เป็น กันเองหมดล้อเล่นได้ทุ กหลัง ที่นี่ร่มรื่น ประธานก็ดี เมื่อก่อนเป็นบริษัทฯ ตอนนี้เป็นนิติบุคคลแล้ว เมื่อก่อนตนก็อ ยู่ กับบริษัทมาหลา ยที่ ตนอ ยู่มา 4-5 ที่ ก็ดูแล กันแบบนี้

นา ยประเสริฐ ต้อ ยสว่าง อา ยุ 80 ปี ลู กบ้าน กล่าวว่า บางทีก็ได้ของขวัญด้ว ยปีที่แล้วได้ประมาณ 3 แสน ปีนี้ ยังไม่ได้นับ ยอดตอนนี้ ยังไม่ทราบ

คร่าวๆ ประมาณ 2 แสน กว่าบาท เพราะลู กบ้านรั กรปภ.ชุดนี้เล ยให้ เพราะเขานิสั ยดีทุ กคน

เรี ย กได้ว่าเห็นแบบนี้ถึง กับหา ยเหนื่อ ยเล ยทีเดี ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง