บัตรประชาชน แทนบัตรคนจนเคาะหลักเกณสมัครใหม่

บัตรคนจนได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่แล้วหลังจากล่าสุดในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีนายสันติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยและจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าตอนนี้รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการใช้สิทธิ์บัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยเหลือ

ทางด้านความสะดวกสบายกับผู้ถือบัตรประชารัฐจะได้ไม่พกพาบัตรจนเยอะเกินไปและป้องกันความสับสนอีกทั้งหลักเกณฑ์นี้ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำโดยการนำรายได้ของครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์มาเฉลี่ยคืนไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปีจากเดิมนั้นพิจารณาเป็นรายบุคคลที่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีคือนับรวมทุกๆคนที่อยู่ในครอบครัวมีลูกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีก็จะนัดไม่มีรายได้แต่ยังคงนำอาหารเรื่องของค่าใช้จ่าย

 

โดยทำหน้าหลักเกณฑ์ใหม่เข้าค่ายอย่างเป็นทางการนั้นคือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างๆหรือพวกพันธบัตรตราสารหนี้รวมแล้วไม่เกิน 1 แสนบาทถ้าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายจะต้องมีบ้านและทาวน์เฮ้าส์ที่พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

และห้องแถวห้องชุดนั้นจะต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตรหากเป็นที่อยู่อาศัยและมีที่ดินในการทำกินไม่ว่าจะเป็นการเกษตรจะต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรหรือ

ที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องไม่เกิน 1 ไร่โดยคิดจากรายได้ครอบครัวเป็นหลัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง