ธอส. จัดสินเชื่อบ้านล้านหลัง โครงการดีๆ 8คนอยากมีบ้านของตัวเอง

เพจข่าวประกันสังคม ได้ประชาสัมพันธ์ถึงโครงการบ้านล้านหลัง ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ใครหลายๆคนมีบ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเปิดให้จองสิทธิ์สินเชื่อ ซึ่งมีประชาชนทั่วประเทศจองสิทธิ์สูงถึง 127,000 ล้านบาท จากนั้น ธอส. ได้เปิดรับยื่นคำขอกู้มาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และโครงการดังกล่าวได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดย ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 มียอดอนุมัติสินเชื่อแล้วกว่า 53,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวมเกือบ 40,000 ล้านบาท ใกล้เต็มกรอบวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยเดิมซึ่งกำหนดไว้ที่ 50,000 ล้านบาท

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ
สินเชื่ออิ่มใจมาแล้ว ช่วยเหลือผู้ลำบากจากสภาวะเศรษฐกิจ
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น

สามารถกดยื่นกู้สินเชื่ออิ่มใจผ่านแอปMyMoตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2564 เป็นต้นไป
*สำหรับผู้ไม่มีแอปMyMoให้ติดต่อที่สาขาเพื่อเปิดใช้บริการแอป MyMo


จุดเด่น
เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากCV

รายละเอียดสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว

โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้าดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน
รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์
หมายเหตุ : กรณีภาพถ่ายผู้กู้พร้อมสถานประกอบการไม่ชัดเจน/ไม่มี เอกสารสิทธิ์ ให้ถือเป็นรูปแบบที่ 1 หรือให้สาขาตรวจสอบขนาดของ รูปแบบร้าน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามวงเงินที่ต้องการ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

ระยะเวลาการชำระคืน
สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชาระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

หลักประกันเงินกู้
ไม่มีหลักประกัน
วงเงินรวมของโครงการ
จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

รายละเอียดการสมัคร
คุณสมบัติ
เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจาหน่ายแบบถาวร เช่น
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง