สิทธิผู้หางาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี