งานภาคกลาง

กรมสุขภาพจิต รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 2564

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุรับราชการ 2564 สมัครงานราชการได้ในวันที่ 4-31 สิงหาคม 2564 หลายตำแหน่ง หลายอัตรา