นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางพืชไร่หรือทางพืชไร่นา
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หลักสูตรและวิธีการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ความรู้ทางวิชาการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพืชไร่
 2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัยที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หลักสูตรและวิธีการสอบเเข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

คะแนนเต็ม 200 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้

 1. ทดสอบความรู้ทางด้านเกษตร
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://doa.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขั้นตอนการสมัคร

วิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

 

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564