สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี หรือสาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนายช่างศิลป์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://alro.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564