การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับบุคคลเข้าทำงาน

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

สมัครงานแฟลช เอ็กซ์เพรส flash express รับรวมเกิน 12,000 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 • พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 264 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) จำนวน 98 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 12,690 บาท
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนน) จำนวน 9 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า

 • พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 5 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท
 • พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจ) จำนวน 3 อัตรา วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราเงินเดือน 9,580 บาท

สังกัดฝ่ายการช่างกล

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 19 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) จำนวน 28 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร) จำนวน 9 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือช่างยนต์หรือช่างวิทยุหรือช่างกลโรงงานหรือช่างเชื่อมหรือช่างอุตสาหกรรม) จำนวน 26 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง

 • วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างหรือช่างสำรวจ) จำนวน 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 10,440 บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย

 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

การรับสมัครสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 

การรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต https://railway.thaijobjob.com/

ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร https://file.job.thai.com/prakad/railway202110/railway202110_1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 13 อัตรา

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564