กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินเดือน 40,000 บาท

ข่าวหางานจากกรมวิชาการเกษตร รับพนักงานราชการเพิ่มอีกหลายตำแหน่ง

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 40,000 บาท

เปิดรับสมัคร 1-30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ)

เงินเดือน : 40,000 บาท

ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

👍 วิธีสมัครงาน kerry รายได้ดี

ระดับการศึกษา :

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
  • ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรัตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
  2. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน โดยจะ ต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก หรือ
  3. มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นทียอมรับในวงการนั้น ทั้งนี้ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นที่ ประจักษ์และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทางานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่จะปฏิบัติหรือมีผลงานซึ่งแสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น

วิธีสมัครงานของกรมวิชาการเกษตร

สมัครด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร  หรือ สมัครที่  https://doa.thaijobjob.com/

วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://file.job.thai.com/prakad/doa202110/doa202110_1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564