กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 12 ตุลาคม 2564 

 

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

สมัครงานแฟลช เอ็กซ์เพรส flash express รับรวมเกิน 12,000 บาท

ตำแหน่งที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) ที่อยู่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี 34/1 หมู่2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2584 5115
 • สมัครทาง E-mail : kredtrakarn@dwf.go.th

 

ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ) ที่อยู่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี 34/1 หมู่2 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2584 5115
 • สมัครทาง E-mail : kredtrakarn@dwf.go.th

 

ตำแหน่งนักจิตวิทยา

 • สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจิตวิยา) ที่อยู่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1422 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4492 2668-9
 • สมัครทาง E-mail : bannareesawat@dwf.go.th

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 • ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี) ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี 58/3 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โทรศัพท์ 0 2583 8350
 • สมัครทาง E-mail : women.trainingcenter@gmail.com

 

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 • ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์) ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 140 หมู่ที่ 6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5482 9735
 • สมัครทาง E-mail : northwomen@yahoo.com

 

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

 • ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี และสามารถนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ online ระบบ Zoom Meeting ระบบ Facebook Google From เป็นต้น
 • สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยให้วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม) ที่อยู่  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 279 หมู่ที่ 9 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 5309 2420
 • สมัครทาง E-mail : vtco72@gmail.com

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว : กดอ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครกดที่นี่

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564