กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  • จำนวน 21 อัตรา
  • เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคเหนือ)

สถานที่บรรจุ เชียงใหม่ นครสวรรค์ พิษณุโลก

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ 2 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง)

สถานที่บรรจุ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก

  • โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 อัตรา
  • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก)

สถานที่บรรจุ สระแก้ว นครราชสีมา นครพนม เลย อุบลราชธานี ขอนแก่น

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)

สถานที่บรรจุ สุราษฎร์ธานี สงขลา

ตำแหน่งว่างที่บรรจุครั้งแรก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmh.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสุขภาพจิต

รายละเอียดประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564