กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 111 อัตรา

 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง จำนวน 111 อัตรา ตั้งเเต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2564

 

กรมสรรพากร

สมัครงานเคอรี่ kerry รายได้ต่อเดือนสูง 35,000บาท ไม่จำกัดวุฒ

ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ

พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

 • จำนวน 12 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

พนักงานการภาษี

 • จำนวน  25 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 9 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • จำนวน 13 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 พนักงานธุรการ

 • จำนวน 52 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

กรมสรรพากรจะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว องค์ประกอบคะแนนมี 2 ส่วน ดังนี้

 1. จำนวน 40 คะแนน พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและความจำเป็นที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง
 2. จำนวน 60 คะแนน พิจารณาจากบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จากประวัติิการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้งมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

รับสมัครครูอัตราจ้าง 21 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน  –  5 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครhttps://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62896/announce-20092564-bortor.pdf

เว็บไชต์กรมสรรพากรhttps://www.rd.go.th/272.html

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมา 11 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ จำนวน 11 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 6 อัตรา

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศาสนพิธีและนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 13 อัตรา

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 5 อัตรา วันที่ 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 สมัครด้วยตนเอง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564