กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 จำนวน 41 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 • จำนวน 9 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ

 • จำนวน 24 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งพี่เลี้ยง

 • จำนวน 7 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาการจ้าง

ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2567)

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หัวข้อข่าวสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือเว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/

รายละเอียดประกาศ : https://file.job.thai.com/prakad/dep202110/dep202110_1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564