โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 6 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

 • อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี
 • มีความสามารถความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานบริการ

 • อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

 • อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า  18 ปี และไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

 • อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปี
 • ได้รับวุฒิประถมศึกษาขึ้นไป
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 •  อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 45 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี บริบูรณ์
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมต้นหรือมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี ชั้น 10 โรงพยาบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mukhos.moph.go.th  (ข่าวสาร) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4261 1208 ต่อ 1252 โทรสาร 0 4261 1379 ต่อ 1337

ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืน เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใด ๆ

โรงพยาบาลมุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา

กศน. จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลมุกดาหาร

โรงพยาบาลมุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา

โรงพยาบาลมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564