กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งด้านภูมิศาสตร์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ หรือวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณีหมายเหตุ สามารถใช้โปรแกรม ARCGIS และ Google Earth ได้เป็นอย่างดี

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

ตำแหน่งด้านธรณีวิทยา

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี

 

ตำแหน่งด้านช่างสำรวจ

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาช่างสำรวจ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างกล หรือช่างไฟฟ้า

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

ตำแหน่งด้านขับรถยนต์

 • จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

หมายเหตุ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และขับขี่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน            จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาใบรายงานผลการเรียน    จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน                   จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว                                จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (book bank)                       จำนวน 1 ชุด

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ

 

ยื่นสมัครที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : dgr.gepa.one@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

หรือผ่านระบบ zoom meeting : ID 867 6327 8829 (Passcode : DGR1111)

ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 666 7474, 02 666 7254

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

อ่านเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

การปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564