องค์การเภสัชกรรม รับสมัครงาน 126 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง

พนักงาน 17 อัตรา

วุฒิปริญญาโท

 • นักการตลาด  1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   1 อัตรา
 • นิติกร   1 อัตรา
 • พยาบาล   1 อัตรา
 • วิศวกร   3 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่งานบริหาร   1 อัตรา
 • นักการตลาด   1 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ช่างไฟฟ้า   1 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • พนักงานวิทยาศาสตร์   1 อัตรา
 • พนักงานเทคนิคการผลิต   2 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ   1 อัตรา
 • พนักงานการขาย   1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ   1 อัตรา

วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • พนักงานการผลิต   1 อัตรา

สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

ลูกจ้างประจำ 69 อัตรา

 1. วุฒิปริญญาตรี  7 อัตรา
 2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8 อัตรา
 3. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   23 อัตรา
 4. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์  5 อัตรา
 5. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  21 อัตรา
 6. วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.3 – ม.6)  5 อัตรา

 

ลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา  (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 ธันวาคม 2565)

วุฒิปริญญาตรี

 • ลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี  36 อัตรา

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • ลูกจ้างชั่วคราว ปวส.  4 อัตรา

อัตราเงินเดือน

องค์การเภสัชกรรม

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ทางเว็บไซต์ องค์การเภสัชกรรม https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/gpo202111/gpo202111_4

องค์การเภสัชกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

การปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564