กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา)

 

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์

 • จำนวน 1 อัตรา
 • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และใบประกาศนียบัตร
 3. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
 5. สำเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ำประกัน (ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญงาน ขึ้นไป)
 6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (กรณีเฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์)
 7. เอกสารอื่นๆ (Resuma/Experience/ใบสด.9/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล)

ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564

ณ ส่วนแผนงานและประเมินผล สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาคาร 1 ชั้น 6 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันทำการราชการ 08.30 น. – 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2666 7316 (คุณภัควลัญช์ญา ภูริณัฐวรวิบูล)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายละเอียดประกาศ คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

การปฏิรูปที่ดิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 4 อัตรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564