สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บริหารธุรกิจ หรือรัฐประสาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐศาสตร์หรือพาณิชยศาสตร์  หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา

มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Office Excel ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะการใช้โปรแกรม Power BI, Tableau หรือ BI Tools หรือโปรแกรมทางสถิติ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ 23 อัตรา

ตำแหน่งนักบริหารงานงบประมาณ ระดับต้น

  • จำนวน 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือเศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่สถาบันการบินกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

 

การรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต https://catc.thaijobjob.com/ ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถาบันการบินพลเรือน

รายละเอียดประกาศ กดอ่านเพิ่มเติมที่นี่

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564