การเกษตร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินเดือน 40,000 บาท

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับพนักงานราชการทั่วไปเงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป สนใจสมัครได้ถึง 30 ตุลาคม 2564