นักบริหารงานงบประมาณ

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564