เปิดรับอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 65 อัตรา

 

ทหารพรานนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน 65 อัตรา เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2565

เพศชาย 63 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

เพศหญิง 2 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี)

⇒ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี)

ดาวน์โหลดที่นี่

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 16.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครได้ที่เว็บไซต์  http://register-marinesrangers.com/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 -16 พฤศจิกายน 2564

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 21 อัตรา

กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา วันที่ 10 – 16 พฤศจิกายน 2564

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 6 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2564