บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (ระดับ10)

การรับสมัคร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร (ระดับ10)

จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 40,000-60,000 บาท

คุณวุฒิการศึกษา

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง และกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาโทศิลปศาสตร์ หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาบริหารธุรกิจ บูรณาการการจัดการทางธุรกิจ หรือการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัตการการเปลี่ยนแปลงและนวัดกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  รับสมัคร 1-25 ตุลาคม 2564

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 480 อัตรา

 การรับสมัคร

  • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วิธีการรับสมัคร

  1. ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. โทร.9-2831-3378 และ โทร.0-2831-3578 หรือ ทาง https://www.thailandpost.co.th/th/index/
  2. ผู้สมัครสามารถยื่นในสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด) ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุด ระบุชื่อ – สกุลผู้สมัคร และตำเหน่งที่สมัคร และลงลายมือชื่อกำกับรอยปิดผนึกทุกซอง โดยสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครhttp://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ 285 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 285 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

ครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 483 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา วันที่ 15 – 23 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 8 อัตรา

รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกาศรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงานขับรถต์ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564